ปัญจสีขร


หน้าพระสีขาว สวมมงกุฎน้ำเต้า 5 ยอด เป็นเทพคนธรรพ์ เป็นเทพเจ้าแห่งวิชาการดนตรี คือบัณเฑาะว์และพิณหรือกระจับปี่

นารายณ์


นารายณ์ – พระ ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีดอกตะแบก สวมมงกุฎยอดเดินหน หรือมงกุฎชัย

อินทร์


หน้าพระสีเขียว สวมมงกุฎยอดเดินหน เป็นมเหสักเทราชองค์ที่ 4 เป็นใหญ่อยู่บนสววค์ชั้นดาวดึงส์

พระราม


หน้าพระมีสีเขียวนวล ตอนครองเมืองสวมมงกุฎยอดชัย เป็นกษัตริย์ครองเมืองกรุงอโยธยาองค์ที่4 เป็นพระนารายณ์อวตาลลงมาเกิดเป็นโอรสของท้าวทศรด กับนางเพาสุริยา มีมเหสีชื่อนางสีดา

อินทรชิต - ปัจจุบัน


หน้ายักษ์มีสีเขียว ปากขบ ตาโพลง เขี้ยวคุด (ดอกมะลิ) สวมชฎามนุษย์ บางครั้งสวมชฎายอดกาบไผ่เดินหนแบบพระอินทร์ เป็นโอรสทศกัณฐ์กับนางมนโฑ นอกจากนี้ยังทำเป็นหน้าสีทองอีกแบบ

ศีรษะฤๅษี


ศีรษะฤๅษี ลักษณะหัวโขน ใช้สำหรับตัวละครสวมใส่ในการแสดงโขน-ละคร

ทศกัณฐ์


ทำเป็นหน้ายักษ์ 3 ชั้น คือ ชันแรกมีหน้าปรกติ 1หน้า และมีหน้าเล็ก ๆ เรียงกัน 3 หน้าตรงท้ายทอย ชั้นที่ 2 ทำเป็นหน้าเล็ก ๆ 4 หน้า เรียงสี่ด้าน ชั้นที่ 3 ทำเป็นหน้าพรมด้านหน้า หน้ายักษ์ด้านหลัง ปากแสยะ ตาโพลง สวมมงกุฎยอดชัย หน้าทศกัณฐ์มี 3

นารายณ์


นารายณ์ – พระ ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีดอกตะแบก สวมมงกุฎยอดเดินหน หรือมงกุฎชัย

บรรลัยกัลป์


หน้ายักษ์สีแสดหรือแดง หรือแดงแสด บางตำราว่าสีเหลืองอ่อน ปากขบ ตาจระเข้ สวมมงกุฎน้ำเต้าเฟือง เป็นโอรสทศกัณฐ์กับนางกาลอัคคี

พิฆเนศวร


หน้าเป็นช้างสัมฤทธิ์ สวมมงกุฎน้ำเต้าเฟือง มี2 งา

อิศวร


อิศวร – พระ ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว สวมมงกุฎน้ำเต้ากาบ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลก กายสีขาว 1 พักตร์ 4 กร สถิตที่ยอดเขาไกรลาศ มีมเหสี 3 องค์ คือ อุมาภควดี มเหศวรี และ สรัสวดี

ตรีเศียร


หน้ายักษ์สีขาว 3 หน้า ทำเป็นหน้าปรกติ 1 หน้า หน้าเล็กอยู่ตรงท้ายทอย 2 หน้า ปากขบ ตาจระเข้ บางแห่งว่าปากแสยะ สวมมงกุฎชัย หรือมงกุฎยอดน้ำเต้า 3 ยอด

อิศวร


หน้าพระสีขาว สวมมงกุฎน้ำเต้ากาบ เป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลก กายสีขาว 1 พักตร์ 4 กร สถิตที่ยอดเขาไกรลาศ มีมเหสี 3 องค์ คือ อุมาภควดี มเหศวรี และ สรัสวดี

บัลลัยจักร


หน้ายักษ์มีสีม่วงอ่อน ปากขบ ตาจระเข้ สวมมงกุฎหางไก่ เป็นโอรสของท้าวจรรดิกับนางวัชนีสูร

ภรตมุนี


ลักษณะหัวโขน จะทำเป็นหลายแบบคือ จะมีหน้าสีทอง(นิยมมากว่าหน้าสีอื่นๆ) สีลิ้นจี่แดง สีกลีบบัว สีเนื้อ สีจันทร์เป็นต้น ลักษณะจอนหูทำเป็นแบบครีบหางปลา กับจอนหูแบบธรรทดาที่ใช้กับเทริด บางครั้งก็ไม่ติดจอนหู ลักษณะใบหน้าจะทำเป็นแบบหน้าอ้วน หน้าผอม หน้ายิ้ม

พรหมธาดา - ปัจจุบัน


พรหมธาดา – พระ ลักษณะหัวโขน หน้าพระสีขาว 4 หน้า ทำหัวโขนเป็นหน้า 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นหน้าปรกติ 1 หน้า ชั้นที่ 2 ทำเป็นหน้าเล็ก 3 หน้า สวมมงกุฎชัย

ปรคนธรรพ


หน้าพระสีหงเสนหรือสีเขียว หรือสีเขียวใบแค หัวโขนบางหัวจะมีลายเป็นองพักขิณาวัฎที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะทำเป็นหน้าหนุ่มหรือหน้าแก่สวมชฎายอดบวชยอดของคนธรรพ์ เป็นเทพเจ้าแห่งวิชาดนตรี ขับร้อง และดีด สี ตี เป่า

กุมิตัน


หน้าวานรปากหุบบางแห่งว่าปากอ้า สีทองหรือสีเหลืองหรือสีเหลืองสง หัวโล้น สวมมาลัยทอง ในรามเกียรติ์ว่าเป็นพระเกตุ เทวดานพเคราะห์ แบ่งภาคลงมาเพื่อช่วยจพระรามรบกับเหล่าอสูร

ภรตมุนี


ลักษณะหัวโขน จะทำเป็นหลายแบบคือ จะมีหน้าสีทอง(นิยมมากว่าหน้าสีอื่นๆ) สีลิ้นจี่แดง สีกลีบบัว สีเนื้อ สีจันทร์เป็นต้น ลักษณะจอนหูทำเป็นแบบครีบหางปลา กับจอนหูแบบธรรทดาที่ใช้กับเทริด บางครั้งก็ไม่ติดจอนหู ลักษณะใบหน้าจะทำเป็นแบบหน้าอ้วน หน้าผอม หน้ายิ้ม

พระลักษณ์


หน้าพระสีทอง สวมมงกุฎยอดชัย บางครั้งจะสวมมงกุฎยอดเดินหน พระมหามงกุฎ ตอนทรงพรต สวมชฎายอดบวชหรือชฎายอดบวชฤๅษี

นิลนนท์


หน้าวานรปากอ้า สีหงสนาท หรือสีหงเสนเจือเหลือง หัวโล้น สวมมาลัยทองเป็นบุตรพระเพลิง

พรหมธาดา


หน้าพระสีขาว 4 หน้า ทำหัวโขนเป็นหน้า 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นหน้าปรกติ 1 หน้า ชั้นที่ 2 ทำเป็นหน้าเล็ก 3 หน้า สวมมงกุฎชัย

วิศนุกรรม


หน้าพระสีเขียว หัวโล้น ที่ผมเขียนเป็นลายดอกไม้ หัวโขนอีกแบบหนึ่งโพกผ้าหรือสวมมงกุฎน้ำเต้า หรือเทริดยอดน้ำเต้า เป็นเทวดานายช่างของพระอินทร์

ปรคนธรรพ


หน้าพระสีหงเสนหรือสีเขียว หรือสีเขียวใบแค หัวโขนบางหัวจะมีลายเป็นวงพักขิณาวัฎที่บริเวณใบหน้า มีลักษณะทำเป็นหน้าหนุ่มหรือหน้าแก่สวมชฎายอดบวชยอดของคนธรรพ์ เป็นเทพเจ้าแห่งวิชาดนตรี ขับร้อง และดีด สี ตี เป่า