ติดต่อ

  • Address: เลขที่96 หมู่ 2 ถนนปรีดี พนมยงค์ ตำบลประตูชัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
  • Email: ayutthayastudies@gmail.com
  • Phone: 035-241407
  • Website: https://asi.aru.ac.th
  • Facebook:
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม
    เวลาทำการ08.30-16.30น.