รักอ่าวปัตตานี

อ่าวปัตตานี (Pattani Bay) ตั้งอยู่ในจังหวัดปัตตานี มีชะงอยปากอ่าวที่เรียกว่าแหลมตาชี ยื่นออกไปในแนวตะวันตก-ตะวันออก ก่อตัวเป็นแนวสันทรายออกไปในทะเลในแนวที่เกือบขนานกับพื้นแผ่นดิน โอบล้อมพื้นที่ตอนในของอ่าว ส่วนปลายของแหลมตาชีโค้งงอเข้าหาฝั่งคล้ายเป็นตะขอ อ่าวปัตตานีมีลักษณะเป็นอ่าวที่มีอัตราการตกตะกอนสูง โดยได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำสำคัญ 2 สาย คือ แม่น้ำยะหริ่งและแม่น้ำปัตตานี จึงเกิดดินดอนที่มีลักษณะเป็นหาดโคลนกว้างใหญ่และพัฒนามาเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพสูง เป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญนานาชนิด และมีทรัพยากรอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล นกน้ำ หาดโคลน หาดทราย ป่าชายหาด ป่าสันทราย เป็นต้น