ติดต่อ

  • Address: เลขที่181 หมู่ที่ 6 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  • Email: sutha.psu@gmail.com
  • Phone: 081-9598522
  • Website:
  • Facebook: https://www.facebook.com/เที่ยวอ่าวปัตตานี-1941562125934450/
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • ชุดโครงการวิจัย "การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
    เวลาทำการ08.00-17.00น.