วิดีโอชุมชนบ้านดอกไม้


บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของดอกไม้เพลิง ประเภท สัจธรรม กรรมวิธีการทำอย่างง่าย ตลอดจนเรื่องาวเกี่ยวกับชุมชนบ้านดอกไม้

โคมไฟดนตรีดอกไม้ไฟ Firework Lamp Music Box


โคมไฟดนตรีดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นพลาสติกทรงกระบอกสีขาว ภายในประกอบด้วยกล่องดนตรี โดยมีอุปกรณ์การใช้งานที่ให้มากับเครื่องคือ รีโมท สายชาร์จUSB และแบตเตอรี่ เราสามารถนำโคมไฟดนตรีดอกไม้ไฟนี้พกติดตัวไปยังสถานที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับพลังงานอื่น ๆ เน

ดอกไม้กระถาง


เป็นดอกไม้ไฟที่ผู้ประดิษฐ์จะตัดกิ่งไม้มาปักไว้ในกระถางและตามกิ่งไม้จะผูกดอกไม้ไฟต่อสายชนวนไว้เมื่อจุดแล้วเหมือนต้นไม้ที่มีตอกเป็นไฟ

มังกรล่อแก้ว


คือตอกไม้ไฟที่มีลักษณะยาวคล้ายมังกรหรืองูคล้ายไฟเสือไฟม้า แต่มีคนถือลูกแก้วล่ออยู่ข้างหน้า

เพลิงพ้อม


หมายถึงการแสดงดอกไม้ไฟที่สานด้วยไม้ไผ่เป็นรูปกระพ้อม ภายในจะสานไม้ไผ่เป็นรูปแบน ๆ คล้ายกระด้งสอดดอกไม้เพลิง จากนั้นนำกระดาษมาปิดไม่ให้เห็นข้างในแล้วนำไปแขวนไว้ในที่สูง เมื่อจุดไฟที่ซ่อนอยู่จะตกลงมา

ไฟเสือ ไฟม้า และไฟควาย


ไฟม้าและควาย หมายถึงดอกไม้ไฟที่ผูกติดกับโครงรูปสัตว์ประเภทต่างๆข้างต้นมีคนอยู่ข้างในสัตว์เหล่านั้น เมื่อจุดดอกไม้ไฟหรือดอกไม้เทียนที่อยู่บนผิวสัตว์แล้ว ผู้ที่อยู่ด้านในจะวิ่งไล่ผู้ชมเป็นที่สนุกสนาน

ฝอยทอง


มีลักษณะคล้ายกับช่อม่วง แต่รูปร่างของไฟที่ออกมานั้นจะออกเป็นฝอยเล็ก ๆ จำนวนมากขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเชื้อเพลิง

ช่อม่วง


ดอกไม้ไฟชนิดที่จุดแล้วไฟจะพุ่งออกมาจากกระบอกไม้ไผ่เป็นเม็ดเล็ก ๆ จำนวนมากแล้วตกลงสู่พื้นดินในลักษณะของช่อ

พญาพุ่งเรือ


ใช้พุ่งไปในอากาศแล่นขนานไปกับพื้นดินหรือพุ่งเหินโดยทำปีกหรือเงี่ยงแล้วดัดให้โค้งไว้ทั้งสองข้างติดหางนกยูงไว้ที่ปัก

พญาแล่นเรือ


ใช้จุดแสดงบนผิวน้ำ มีลักษณะเหมือนเรือหัวแหลมและหัวตัดทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าครึ่งซีก ผูกท่อนเชื้อเพลิงไว้กลางลำเรือ เมื่อจุดไฟจะพุ่มไปข้างหน้าคล้ายเรือแล่น

ไฟเถรกวาด


เป็นต้นเสาสูงมีใบพัดคล้ายกังหันลมติดกระบอกดินเชื้อเพลิงที่ปลายปีกทั้ง ๒ ข้าง เมื่อจุดดินเชื้อเพลิงที่กระบอกใบพัดจะเริ่มหมุนจนหมดเชื้อในระหว่างนี้จะมีเสียงดังหวุดโหยหวน

กังหันไฟ


เป็นต้นเสาสูงมีใบพัดคล้ายกังหันลมติดกระบอกดินเชื้อเพลิงที่ปลายปีกทั้ง ๒ ข้าง เมื่อจุดดินเชื้อเพลิงที่กระบอกใบพัดจะเริ่มหมุนจนหมดเชื้อเพลิงในระหว่างนี้จะมีเสียงดังหวูดโหยหวน จากหวูดที่ติดไว้กับปีก

ระทา


เสาโครงระทามีทั้งทรงคล้ายโกศและมณฑปส่วนยอดองค์ระทาจะประดับตกแต่งตามฐานันดรของผู้เสียชีวิตมีทั้งรูปชฎาฉัตรพระเกี้ยวราหูอมจันทร์ดอกบัวขาวยอดพระเจดีย์ ฯลฯ มีสองรูปแบบ คือ ระทาหลวงและระทางราษฎร์

พเยียมาศ หรือดอกไม้พุ่ม หรือพวงดอกไม้


ใช้เสาสูงเป็นหลักแกนกลางเปรียบเสมือนต้น มีพุ่มที่ทำจากไม้ไผ่ประดับเป็นชั้น ๆ เป็นก้าน ที่ปลายก้านติดดอกไม้เทียนไว้หลาย ๆ ดอกก่อนจุดจะมัดรวมก้านต่างๆไว้เป็นพุ่ม ทรงกรงนกเขาเมื่อจุดพุ่มต่างๆจะดีดแพ่ออกมา

ตะไล


เป็นกระบอกบรรจุดินเชื้อเพลิงเป็นแกนกลางและมีปีก ซึ่งทำจากไม้ไผ่เหลาเป็นแผ่นบาง ๆ ติดเป็นวงกลมครอบแกนกระบอกไม้ไผ่ มี 5 ชนิด 1.ตะไลเดี่ยว 2.ตะไลฉาด 3.ตะไลอุ้มลูก 4.ตะไลเกี้ยว 5.ตะไลครึ่งซีก

อ้ายตื้อหรืออีตื้อ


เป็นกระบอกไม้ไผ่เจาะรูให้ไฟออกทางข้อปล้อง กระบอกมีหางสั้น ๆ มี ๒ ชนิดคือชนิดโต่งขึ้นฟ้าและชนิดกระโดดอยู่บนพื้น เป็นดอกไม้ไฟที่ค่อนข้างอันตรายเพราะผู้ชมจะต้องคอยระวังหลบหลีกอ้ายตื้อ

กรวดหรือตรวด


เป็นกระบอกบรรจุดินดำคล้ายกับลูกหนู แต่เหลาไม้ไผ่ยาวเรียวติดเป็นหางไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักไม่ให้สายเวลาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสามารถเล่นได้ทั้งเดี่ยวและเล่นเป็นชุด

ไฟประทัด


เมื่อจุดแล้วจะส่งเสียงระเบิดดังรัวเป็นชุด มี 2 ชนิดคือ 1.ไฟต้นประทัด หรือ ประทัดดอกไม้อ้อ 2.ไฟพวงประทัดหรือประทัดใบลาน

ไฟช้างร้อง


มีเสียงร้อง ฮูม ๆ คล้ายกับเสียงช้างพังและเสียงแปร้น ๆ ของเสียงช้างพลาย เมื่อเชื้อเพลิงติดไฟจะส่งเปลวไฟพุ่งออกมาและทำให้ลิ้นเสียงสั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียงข้างร้อง

ไฟลูกหนู


เป็นไฟที่จุดบนบกทำเป็นกระบอกบรรจุเชื้อไฟ แล้วใส่ล้อหรือแขวนไว้กับราวเมื่อจุดแล้วจะวิ่งไปข้างหน้า

ไฟผึ้ง


คือไฟที่แตกตัวคล้ายกับผึ้งแตกรังและมีเสียงดัง คล้ายกับเสียงผึ้งแบ่งออกเป็น ๓ ชนิดย่อย คือ ผึ้งแตกรัง ลิงขย่มรังผึ้ง และผึ้งแตกโพรง

ไฟนก


ไฟนก เป็นไฟที่มีปีกติดไว้ เวลาจุดจะตั้งบนเสาหลักก่อน เมื่อจุดแล้วไฟนกจะหมุนขึ้นด้านบน มี 4 ชนิด คือ 1.ไฟนกบินไป ตัวไฟนกจะบินขึ้นสู่อากาศ เรื่อยไปจนกว่าจะหมดเชื้อไฟ 2.ไฟนกบินบาน เป็นไฟนกที่สวยงามที่สุด ตัวไฟนกจะบินออกด่อนสูงขึ้นแล้วถลาลงต่ำผ่านเสาหลัก

ไฟปลาดุก


ไฟปลาดุก เป็นไฟดอกไม้น้ำที่จุดลงน้ำจะดิ้นกระตุกกระดิกไปมาคล้ายปลาดุก

ไฟปล่าช่อน


ไฟปลาช่อน เป็นไฟดอกไม้น้ำชนิดหนึ่ง เมื่อโยนลงน้ำตัวไฟจะลอยปริ่มผิวน้ำแล่นไปแล้วกระโดดพ้นผิวน้ำขณะที่กระโดดพ้นจะมีเปลวไฟพุ่งออกมาและอาจจะเกิดเสียงดังคล้ายปลาช่อนฟาดหาง