ที่บรรจุผลิตภัณฑ์


ที่บรรจุผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องปั้นดินเผา

การเผา


การเผาเครื่องปั้นดินเผาของเกาะเกร็ดนั้น ไม่มีเตาเผาบนเกาะเกร็ดแล้ว ช่างปั้นบนเกาะจะต้องนำเครื่องปั้นดินเผาลงเรือ และไปยังเตาเผาบริเวณละแวกเกาะเกร็ด สาเหตุของการที่เกาะเกร็ดไม่มีเตาเผาแล้วก็คือ เรื่องของระดับน้ำและอุทกภัย ที่ทำให้เตาเผาเสียหายและไม่สา

การแกะ


การแกะเครื่องปั้นดินเผา จะเป็นการแกะในตอนที่ดินนั้นเริ่มแห้งหมาดและค่อนข้างอยู่ตัวแล้ว อุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะ ได้แก่ มีดแกะสลัก ชุดอุปกรณ์แกะสลักและเครื่องมือที่ต้องการทำให้เกิดลวดลายนั้นๆ ความพิเศษอย่างหนึ่งของบ้านธาตุดิน คือ ที่บ้านธาตุดินนั้นใช้

การปั้น


การเลือกดิน ดินที่ใช้ในการปั้นนั้นมาจากสามจังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี อยุธยา ดินจะผสม "ผงเทาคัม" เพื่อความเหนียว รู้จักกับดิน ดินที่ซื้อมาในตอนแรก รูปแบบของดินจะอัดเป็นแท่งและห่อด้วยพลาสติก ผิวดินที่ติดกับพลาสติกจะมีความแข็งกว่าดินด้านในท

ที่เขี่ยบุหรี่


ที่เขี่ยบุหรี่ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของคุณลุงชัยยุทธ เหมริดและนทธร เกตุชู สมาชิกในกลุ่ม ซึ่งสื่อให้เห็นว่าเครื่องปั้นดินเผานั้นไม่ใช่เพียงผลงานที่ใช้โชว์หรือสะสมเพียงอย่างเดียว แต่สามารถทำให้เป็นสิ่งของที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขันนำ้-พานรอง


เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้รองนำ้ น้ำอบ หรือของเหลว ใช้สำหรับพิธีการต่างๆ หรือเป็นของสะสม, ของที่ระลึก ที่เห็นในภาพนี้เป็นลายประจำยามก้ามปู เป็นงานที่ยังไม่ผ่านการเผา จึงยังเป็นสีดินอยู่

คนโท


คนโทลายนี้มีชื่อลายว่า "บัวรวงผึ้ง" ซึ่งที่มาของชื่อนี้มาจากการที่คนโทนี้ใช้รดน้ำ ต้นรวงผึ้ง ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต บางกรวย

ผอบดินเผา


ผอบ เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เอาไว้เก็บสิ่งของมีค่า มีลักษณะปิดทึบ ลาย"พุ่มข้าวบิณฑ์" ซึ่งเป็นลายที่มีความเก่าแก่และมีการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ลงไปในผลงาน ทำให้เกิดเอกลักษณ์ของตนเอง

ขันต่อขา


ขันต่อขา ลาย "ประจำยามก้ามปู" จะเห็นว่าเครื่องปั้นดินเผาทรงนี้ ไม่มีช่างคนอื่นๆทำ เพราะว่าเป็นการประยุกต์ศิลปะระหว่างไทยและญี่ปุ่น ขันต่อขานั้นเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ของช่างปั้นหรือลุงชัยยุทธและคนญี่ปุ่นที่เป็นคนสั่งทำ ทำให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ที่ส

ชุดเครื่องกาแฟ


ชุดเครื่องกาแฟ ประกอบไปด้วย แก้วแบบมีหูจับ, จานรอง, ฝาปิด เป็นชุดเครื่องกาแฟที่เป็นลายไทย ชื่อลายว่า "พุ่มข้าวบิณฑ์" เป็นชุดเครื่องกาแฟที่มีความเอกลักษณ์ และเป็นอีกชุดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการที่เครื่องปั้นดินเผานั้นใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียง