ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียวไข่กา ก้นมีเชิง รูปร่างคล้ายจาน น้ำยาเคลือบเสื่อมสภาพลายละเอียดเลือนลบ

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ด้านบนกดเป็นลายเส้น 4 เส้น ด้านล่าง กดเป็นลายเชือกทาบ ภายในเส้นขัด

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ด้านบนลายดอกไม้ 8 กลีบ เรียงกันภายในเส้นขีดด้านบน-ล่าง มีปุ่มใต้เส้น รองรับด้วยเส้นแนวตั้งและลายกระจังส่วนล่างงกดเป็นลายช้าง ด้านหน้าช้างมีคนขี่ม้า กดประทับต่อเนื่องกัน ล่างสุดกดเป็นลายเส้น 5 เส้น

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ด้านบน กดเป็นลายกลีบบัวซ้อนกัน 4 ชั้น ด้านล่างกดเป็นลายเส้นขีด 2 เส้น

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ทำเป็นลายพันธุ์พฤกษา

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ด้านบนกดเป็นเส้น 3 เส้น ตรงกลางเป็นลายกนกด้านขด ด้านในเป็นลายดอกไม้ 7 กลีบ อยู่ภายในช่องสี่เหลี่ยม ด้านลล่างลายเป็นเส้นขีด 2 เส้น

ฝา


ฝาดินเผา ไม่เคลือบ ทรงกลม ด้านบนฝาเว้าลึกลงไป ตรงกลาง ปั้นเป็นปุ่นกลม สำหรับจับ รอบปากฝาแบนเป็นสัน สภาพ ชำรุด รอบขอบฝามีรอยแตกหัก บิ่นกะเทาะ

ไห


ไหสี่หูดินไม่เคลือบ ทรงกลมสูง ป่องกลางรอบบ่าไหทำลายเส้นรอบวง 12 เส้น ซ้อนกัน บนเส้นรอบวงทำหูเป็นห่วงปะไว้ 4 หู คอปั้นเป็นสันกลม สภาพ ชำรุด หูหักหายไป 1 หู ตัวไหมีรอยแตก มีรอยต่อทั้งใบ

คณฑี


ภาชนะดินเผา (คณฑี) ทรงกลมรองรับด้วยฐานทรงกระบอก คอตั้ง บริเวณขอบปาก มีเชิง ทรงกลมมีพวยทรงป่องปากแคบยื่นออกด้านข้าง คอภาชนะกดเป็นเส้นขัด 1 เส้น สภาพ มีรอยกะเทาะหลุดแตกบริเวณฐาน

กระปุก


กระปุกดินเผา ไม่เคลือบ ทรงกลม เตี้ยป่องกลาง ก้นกลม รอบบ่าทำเส้นรอบวงซ้อนกัน 3 เส้น คอคอดสูง ปากผายบาน ขอบปากปั้นเป็นสันกลม สภาพ ชำรุด ตัวไห ตรงกลางมีรอยบิ่นกะเทาะ อยู่ทั้งสองด้าน

หม้อ


ภาชนะดินเผา (หม้อ) ก้นกลม คอตั้ง ปากผายบานออก ที่ตัวภาชนะมีลายเชือกทาบ 2 แถว สภาพ ชำรุด กลางภาชนะถูกเจาะเป็นรูกลม

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ส่วนบนเป็นลายขีด 3 เส้น ส่วนกลางกดเป็นลายกระจัง รองรับด้วยลายเส้นขัดเป็นร่อง 3 ขัด

กระปุก


กระปุกดินเผผาเคลือบสีเขียวไข่กา ทรงกลม ก้นสอบมีเชิงฐานกลม กลางป่อง มีบ่า คอคอดตั้ง ขอบปากม้วนเป็นสัน มีการเซาะร่องเป็นรูปกลีบดอกไม้ทั้งด้านบนด้านล่าง มีหู 2 หู

กระปุก


กระปุกดินเผาเคลือบ ทรงกลม ก้นสอบมีเชิง ฐานกลม กลางป่อง คอตั้งขอบปากม้วนกลม สภาพ เชิงที่ก้นกะเทาะบางส่วน น้ำยาเคลือบเสื่อมสภาพ

กระปุก


กระปุกดินเผาเคลือบ ทรงกลม ก้นสอบมีเชิงกลม ปากผายบานออก ด้านในและด้านนนอก มีลากเส้นขีดรอบภาชนะ

กระปุก


กระปุกดินเผาเคลือบสีเขียว ทรงกลม ฐานกลม กลางป่อง คอตั้งปั้นเป็นสัน บ่าทำเป็นลาย กลีบมะเฟือง สภาพ ปากกะเทาะบิ่น

ตุ๊กตา


ตุ๊กตาอุ้มเด็ก ยืนบนฐานแปดเหลี่ยมยกสูง เปลือยอก สวมโจงกระเบน อุ้มเด็กด้านขวา สภาพ ชำรุด หัวหักหายไป

ตุ๊กตา


ตุ๊กตาอุ้มไก่ นั่งขัดสมาธิมือขวาวางบนตัก มือซ้ายอุ้มไก่ สภาพ ชำรุด หัวตุ๊กตาหักหายไป ลวดลายลบเลือน

ตุ๊กตา


ตุ๊กตายืนบนฐานเหลี่ยมโอบไหล่ตัวด้านหน้ามือขวาวางที่หน้าท้อง สภาพ ตัวขวามือหักหายไป

กระถาง


กระถางดินเผาเคลือบสีเขียว ทรง 6 เหลี่ยม ด้านบนเป็นวิวทิวทัศน์ มีต้นไม้ ประตู มีคนยืนอยู่ข้างประตู สภาพ ชำรุด สีลอก คนหักครึ่งตัว

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ด้านบนกดเป็นลายเส้น 3 เส้น ตรงกลางเป็นลายกนก ก้านขดอยู่ภายในช่องสี่เหลี่ยม ด้านล่างลายเส้นขีด 2 เส้น

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ส่วนบนกดเป็นกลีบบัว ซ้อนกัน 3 ชั้น รองรับด้วยลายเส้น ขีด 4 เส้น คั่นด้วยลายประคำ รองรับด้วยลายเส้นขีด มีปุ่นสามเหลี่ยม มุมของปุ่ม ประดับลายลูกประคำ ด้านล่าง เป็นลายเชือกทาบแนวตั้ง

ตุ๊กตา


ตุ๊กตานั่งคลุกเข่า พนมมือด้านหน้า บนฐานสี่เหลี่ยม เปลืยอก นุ่งผ้าโจงกระเบนฐานล่างกลวง สภาพ ชำรุด หัวหักหายไป

ชิ้นส่วนภาชนะ


ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา ทรงกลมขอบสูง ปากผายบาน รอบขอบปากม้วนกลม มีเส้นรอบขอบปาก สันนิษฐานว่าเป็นส่วนคอและปากของไหหรือแจกัน