พระอภัยมณี


-เรื่องสินสมุทร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี


พระพุทธทำนาย


กล่าวถึง 1.ทำนายโชคชะตาตามปีเกิด,ข้างขึ้นข้างแรม 2.ฤกษ์ยามปลูกบ้าน 3.การโคจรของดาวนพเคราะห์ ไปตามทิศต่างๆ 4.คาถาเลขยันต์ 5.ทำนายฝัน (ขอบข้างขาด มีคราบน้ำอยู่ทั่วไปเล่มสมุดหายไปบางส่วน)


พระพุทธบาท


กล่าวถึง ตำนานพระพุทธบาทมีวรรณคดีเรื่องอิเหนาเล่ม3แทรก


ญุงทอง (ยุงทอง)


เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกยูงเลี้ยงดูพระมารดา อาศัยอยู่กับหมูนกยูงในพงไพร เมื่อตะวันบ่ายคล้องทยอยมากันลงกินน้ำ มีบริวารแปดหมื่นสี่พันอยู่สุขสำราญกับมารดาตราบเท่าชรา


ฉัตทันต์ชาดก


พระยาฉัตทันต์เป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้เคยเกิดเป็นพระยาฉัตทันต์มีมเหสีสององค์คือนางมหาสุภัททรากับนางจุลสุภัททาชาดกเรื่องนี้สอนให้ภรรยาปฏิบัติต่อสามีเหมือนนางสุภัททาที่มีความจงรักภักดีต่อพระยาฉัตทันต์


กาพย์พระยาฉัตทันต์


พระยาฉัตทันต์ชาดก กล่าวถึงการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระองค์เป็นพระยาฉัตทันต์และตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ภรรยาทั้งสองกล่าว คือ นางมหาสุภัททาและนางจุลสุภัททา กลับชาติมาเป็นพระนางพิมพา และนางจิญจมาณริกา ตอนจบเรื่องผู้เขียนมีอารมณ์ขันแทรกดังความ จบเรื่องเแต่เท่านั้นท่านเอย ข้าได้สร้างไว้ในพระศาสนาเรื่องภวพกาฉัตทันต์ ถ้าผู้ใดจะเอาไปอ่านอย่านอนอ่านเลย มีแทรกตำราปลูกต้นไม้และการทำให้เป็นมงคลแก่ตัวเอง ข้อควรปฏิบัติข้อควรละเว้นไม่ให้ปฏิบัติ มีสูงอิธเจ เป็นอักษรขอม ภาษาไทย-ภาษาบาลี มีข้อความว่า พระเลือเขียนเสร็จวันพุธเดือนสิบขึ้นหาค่ำปีชวดนักษัตรอัฐศก


สุภาษิตสอนหญิง


กล่าวถึง คำสอนต่างๆ มีตำราโหราศาสตร์ ชื่อดำเนินพระรามแทรกอยู่


สุภาษิตสอนหญิง


คำสอนเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติที่ดีงาม มีวรรณคดีเรื่องพระโคบุตรแทรก


พระจันทคาธชาดก


พระสุริยฆาตและพระจันทฆาต2พี่น้องจากครอบครัวเข็ญใจแห่งเมืองจัมปานครได้ยาวิเศษชุบชีวิตคนได้ เดินทางผจญภัยในเมืองต่างๆ จึงทำมให้ทั้งสองได้ธิดาเจ้าเมืองต่างๆเป็นเมียจนท้ายสุดพระสุริยฆาตได้เป็นเจ้าเมืองกาสี พระจันทฆาตได้เป็นเจ้าเมืองอนุมัติตินคร (เรื่องนี้สอนให้กุลบุตรธิดามีจริยธรรมที่ดีงามตามแบบอย่าง 2กุมาร เช่นการเสีสยสละ กตัญญู ซื่อสัตย์)