ไหกลอง


ไหกลอง จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นไม้ ทรงกลม ชิ้นส่วนกลอง

ฉาบ


ฉาบ จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ฉาบทองเหลือง

ขันใส่ปัจจัย (เหรียญ)


ขันใส่ปัจจัย (เหรียญ) จากวัดนางเหลียว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ว.น.ล.3, ว.น.ล.4 ทรงสี่เหลี่ยมคางหมู ทรงลึก มีเสาเป็นไม้ ฐานไม้สี่เหลี่ยม ว.น.ล.5 เป็นขันอลูมิเนียม ทรงสูง มีขันอลูมิเนียมด้านบน มีเสาเป็นไม้ ฐานไม้สี่เหลี่ยม

ภาพวาด มร.หลุยส์ ที. เลียวโนเวนส์


โหม่ง


โหม่งจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง กระบอกทรงตัน สูงต่ำ ทรงกลม สีดำ

สิ้ง


สิ้ง จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นเครื่องดนตรีทรงกลม แบบเรียบ ตรงกลางเป็นวงกลมนูนขึ้นมา

บังวัน / บังสูรย์


บังวัน / บังสูรย์จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อาสนาคานหามมีราวทั้ง 2 ด้านเป็นไม้แกะสลักลายพญานาค พนักพิงมีลวดลายปราสาท

แส้จามรี


แส้จามรีจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นไม้คันยาว และสลักเป็นรูปพญานาค มีการประดับด้วยแก้วจืน

กระถางปักธูป


กระถางปักธูปวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ทรงกระบอก ฐานกลม ขอบหยัก

เจดย์โกศ


เจดีย์โกศวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหัวดลำปาง ทรงสูงเจดีย์ สีทองเหลือง ปลายยอดเรียวสูง

วิหารน้อย


วิหารน้อยจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นวิหารจำลองลงรักปิดทองประดับแก้ว

บังแทรก


บังแทรกจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไม้ทาสีแดง มีลวดลาย ส่วนบนใบพัด

ละแอ


ล่ะแอจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นแท่งทรงกระบอก มีลักษณะคล้ายร่มลงรักปิดทองล่องชาด ขูดลาย มีกุบล่ะแอลักษณะเป็นวงกลม

พานทองเหลือง


พานทองเหลืองวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นพานมองเหลือง ปากจีบ

สิงห์รองธรรมมาสน์


สิงห์รองธรรมมาสน์จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นสิงห์ ลงรัก ,ชาด

พัดวี


พัดวีจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไม้ทาสีแดง มีลวดลาย มีสีทองแต้มด้านบน

บังวัน


บังวันจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นพัดแนวตั้งปรางแหลม ปิดทองประดับแก้ว ลายพรรณพฤกษา

ไม้เท้า,ไม้วา


ไม้เท้า,ไม้วา จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไม้ทาสีแดงมีลวดลาย

สิงห์


สิงห์จากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นสิงห์ไม้แกะสลักลงรัก

ช้างหมอบ


ช้างหมอบจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป้นไม้แกะสลักเป็นรูปช้างหมอบ

ไม้เท้า


ไม้เท้าจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไม้ทาสีแดงมีลวดลาย

พัดป้าว หรือพัดพร้าว


พัดป้าว หรือพัดพร้าวจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นพัดแนวนอนรูปใบโพธิ์ ปิดทองประดับแก้วจืน

บังวัน


บังวันจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไม้ทาสีแดงมีลวดลาย

แมว , กระต่ายขูดมะพร้าว


แมว,กระต่ายขูดมะพร้าวจากวัดนางเหลียว ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นแท่นไม้ตรงหัวมีเหล็กใช้สำหรับขูดมะพร้าว