เทียนหอมบ้านบาตร


วัตถุประสงค์ของการทำเทียนหอมบ้านบาตร ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มที่นิยมซื้อเทียนหอม อีกทั้งทางคุณเเม่ของเพื่อนในกลุ่มมักนำเทียนหอมไปจุดบูชาที่หิ้งพระ จึงเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมโดยการปรับเปลี่ยนขนาดของบาตรให้สอดคล้องเพื่อที

บาตร


บาตรของบ้านบาตรจะเป็นงานที่เรียกว่า “งานแฮนด์เมด” เป็นงานที่ทําด้วยมือมีกระบวนการทําแบบดั้งเดิม คือ การต่อเหล็กและตีขึ้นเป็นรูปบาตรด้วยมือ นับเป็นงานบุของไทยแขนงหนึ่งเรียกว่า “บาตรบุ” การทําบาตรด้วยมือมีความประณีตอย่างมากและใช้เวลาทํานาน ประกอบด้วยโ