พิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ

พิพิธภัณฑ์วัดน้ำจำ เป็นอาคารสองชั้น ยาวประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 8 เมตร จัดแสดงของเก่าแก่โบราณหลายยุคหลายสมัย ทั้งของมีค่าและสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป วัตถุจัดแสดงบางส่วน เป็นของที่มีอยู่ในวัด บางส่วนพระครูพิศาลเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสได้สะสมไว้ และบางส่วนมีชาวบ้านจำมาบริจาค จัดเปิดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2555
Wat Nam Cham Museum