ปืนพก


แบบแม็กกาซีน


ปืนพก


แบบแม็กกาซีน


ปืนพก


แบบแม็กกาซีน


ปืนพก


แบบลูกโม่


ปืนสมัยโบราณ


ปืนใหญ่สำหรับติดไว้ที่หัวเรือ


ปืนสมัยโบราณ


ปืนใหญ่สำหรับติดไว้ที่หัวเรือ


หมวกทหารเวียดนาม (ชำรุด)


เดิมเป็นผ้าสีเขียว มีสายรัดคาง หน้าหมวกจะมีสัญลักษณ์ดาวแดงติดตามเครื่องแบบทหารเวียดนาม


เข็มขัดทหารเวียดนาม


เครื่องแบบทหารเวียดนามภาคสนาม


กระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนกระสุนปืนทุ่นระเบิดดักรถถัง แบบ ดี.เอช.-๑๐ (เดลโบร์)ทุ่นระเบิดดักรถถัง แบบ ที.เอ็ม. ๔๖ทุ่นระเบิดสังหารบุคล แบบ เอ็ม.ที.ดี.๘ทุ่นระเบิดสังหารบุคล แบบ เอ็ม.ที.ดี.๗ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล แบบ ๗๒