ซิ่นม่านโบราณ2


เป็นผ้าทอในลักษณะเป็นลายริ้วขวางสลับสีพื้น ไม่เกิน 3 สี เช่น สีแดง สีดำ สีม่วง มีช่องไฟขนาดใหญ่เล็กไม่เท่ากัน อาจคั่นด้วยไหมทองหรือไหมเงินให้ดูแวววาวระยับทั้งผืน ตีนซิ่นต้องมีสีแดงและป้านใหญ่ และซิ่นป้อง ซึ่งเป็นลายริ้วขวางคล้ายกัน แต่มีขนาดช่องไฟเท่

ซิ่นม่านโบราณ1


ซิ่นม่านโบราณเมืองน่าน ลายม่าน

พระธาตุพระเนตร


หอพระไตรปิฎก


เป็นสถานที่เก็บรวบรวมธรรมใบลานอักษรล้านนา อักษรไทย หีบธรรม และตู้พระไตรปิฎก

ทีวีSingel จอขาวดำ


เครื่องเล่นเทป Nivico


จักรเย็บผ้า ยี่ห้อ singer


จอบทหาร


ถังตวงข้าวใบใหญ่และถังตวงข้าวใบเล็ก/สวนข้าว


(ซ้ายมือ)ถังใบใหญ่ (ขวามือ)ถังใบเล็ก ถังตวงข้าวชิ้นนี้ทำมาจากไม้แผ่นมาประกอบกันและใช้เหล็กเป็นตัวดามเพื่อประกอบติดกัน ขอบถังทำด้วยเหล็ก ใบใหญ่มีด้ามจับกึ่งกลาง และใบเล็กไม่มีด้ามจับกึ่งกลาง

พระธาตุคือเวียง


พระพุทธรูปทองทิพย์


(ซ้ายมือ)องค์ที่1 พระพุทธรูปทองทิพย์ปางมารวิชัย ศิลปล้านนาชนิดสำริด ขนาดตักกว้าง 38 เซนติเมตร ฐานกง้าง 43 เซนติเมตร สูงทั้งฐาน 73.5 เซนติเมตร (ตรงกลาง)องค์ที่2 พระพุทธรูปทองทิพย์ปางมารวิชัย ศิลปล้านนา ชนิดสำริด ขนาดตักกว้าง 59 เซนติเมตร ฐานกว้าง 57

มองตำข้าว


ปิน/พิณ


เกวียน


ดาบ


ไม้คานห้อยระฆัง


ระฆังเล็กสีทอง มีลวดลายกวางอยู่ซ้ายขาว 2 ตัว ระหว่างกลางธรรมจักรมี 2 จุด แกะตัวหนังสือว่า ทำบุญอายุ 86 ปี ครูบาบ้านก๋ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ไม้คานทำด้วยไม้

สิงโตจีน


พระเชียงแสนสิงห์1


พระเชียงแสนสิงห์1 เป็นแบบสิลปะปางมารวิชัย ฝีมือช่างท้องถิ่นไม่ปรากฎพระเกตุมาลา สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ฐานพระเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายแหลมอยู่ด้านหลัง

หีบบรรจุคัมภีร์ใบลาน


หีบบรรจุคัมภีร์ใบลานมีสีดำ ลวดลายภาพวาดสีทองเกี่ยวกับเรื่องราวของพระสารีบุตรสะพายบาตร ถือดอกบัว 8 ดอก ไปบูชาพระธาตุเกตุแก้วจุฬามณี ณ บนสวรรค์ เมื่อยักษ์เห็นเกิดความไม่พอใจ จึงถือไม้ฆ้อนจะฟาดพระสารีบุตรและเทวดาที่กำลังจะเหาะไปไหว้พระธาตุ และขณะเดียวกั

พระพุทธรูปไม้


องค์พระเป็นไม้สีน้ำตาลแบบสิลปปะปางมารวิชัย โดยฝีมือช่างท้องถิ่น และองค์พระสร้างไว้เพื่อสักการะบูชา ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้แกะสลักจากไม้ท่นเดียวทั้งองค์ องค์พระไม่ทาสี แต่มีรอยปิดทอง และฐานพระมีการทาสีน้ำมันไว้

ตัวมอม/สิงห์มอม


ตัวมอมหรือสิงห์มอมเป็นสัตว์ที่มีความเป็นศิริมงคล และน่าเกรงขาม มีความเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีไว้เฝ้าบ้านเฝ้าเมือง เมื่อศัตรูเห็นจะเกิดความเกรงกลัว

ไห


วัสดุทำมาจากดินเผาแบบศิลปะโดยฝีมือช่างท้องถิ่น เป็นภาชนะสำหรับบรรจุสิ่งของขนาดเล็ก