น้ำผึ้งดอกไม้ป่า Tonnam (ต้นน้ำ)


ผลิตโดย ต้นน้ำฟาร์มผึ้ง ที่อยู่ 20 หมู่ 3 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 โทร 081 928 3783

น้ำผึ้งดอกลำไย ม่วนใจ๋


ผลิตโดย ศรีสุพรรณฟาร์มผึ้ง ที่อยู่ 159 หมู่ 3 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 087 933 6044

น้ำผึ้งดอกลำไย เทียมแสนฟาร์มผึ้ง


ผลิตโดย เทียมแสนฟาร์มผึ้ง ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 5 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 081 111 3677

น้ำผึ้งดอกลำไย Da Da (ดาด้า)


ผลิตโดย ดาด้าฟาร์มผึ้ง ที่อยู่ 41 หมู่ที่ 1 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 093 442 4694

น้ำผึ้งดอกลำไย บ้านผึ้งฟาร์ม


ผลิตโดย บ้านผึ้งฟาร์ม ที่อยู่ 111 หมู่ที่ 10 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ โทร 081 724 2957

น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งทิชานันท์


ผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสนลือฟาร์ม ที่อยู่ 174 หมู่ที่ 12 ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โทร 081 764 3969

น้ำผึ้งดอกลำไย สวนผึ้งเพิ่มพูน


ผลิตโดย สวนผึ้งเพิ่มพูน ที่อยู่ 115/1 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน โทร 089 552 8521

น้ำผึ้งดอกลำไย Queen Bee (ควีนบี)


ผลิตโดย ควีนบีฟาร์ม ที่อยู่ 349 หมู่ที่ 8 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร 098 585 3533

น้ำผึ้งชันโรง สันป่าตอง


ผลิตโดย ฟารม์ผึ้งชันโรงสันป่าตองและสวนเกษตรผสมผสาน ที่อยู่ 73/3หมู่ที่ 4 บ้านป่าจู้ ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ โทร 099 324 8819

น้ำผึ้งโพรง P.Pollen


ผลิตโดย นางคณิตชนก คำเขียว ที่อยู่ 61/1 หมู่ที่ 3 ซอย 2 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โทร 097 179 3987

น้ำผึ้งดอกลำไย Koonton


ผลิตโดย กุนทนฟาร์มผึ้ง ที่อยู่ 46/1 หมู่ที่ 9 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร 096 698 9977

น้ำผึ้งดอกลำไย เวียงท่ากาน


ผลิตโดย ฟาร์มผึ้งเวียงท่ากาน ที่อยู่ 40/2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 053 829 244

น้ำผึ้งดอกลำไย Jirapha


ผลิตโดย ฟาร์มผึ้งจิรภา ที่อยู่ 46 ถนนเกาะกลางหนองหอย ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โทร 083 204 4879

น้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งแม่วาง


ผลิตโดย ประเสริฐฟาร์ม ที่อยู่ 17 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โทร 080 121 3303

น้ำผึ้งดอกลำไย HoneyDee


ผลิตโดย Honey Dee Bee Farm ที่อยู่ 108 หมู่ที่ 4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร 081 998 6666

น้ำผึ้งดอกลำไย Zee Bee


ผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังสิน อินเตอร์เทรด ที่อยู่ 444/15 หมู่ที่ 10 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร 080 509 0135

น้ำผึ้งดอกลำไย Bee Made


ผลิตโดย บริษัท รัตนเศรษฐ์ ฟาร์ม จำกัด ที่อยู่291/2 หมู่ที่ 15 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร 087 214 1516

น้ำผึ้งดอกลำไย บุษราคัมฮันนี่


ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย ที่อยู่42 หมู่ที่ 8 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย โทร 081 952 1359

น้ำผึ้งดอกลำไย My Bee


ผลิตโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ไพศาล มาย บี ที่อยู่147 หมู่ที่ 10 ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย โทร 088 261 5670

น้ำผึ้งดอกลำไย ออม&เอม ฟาร์ม


ผลิตโดย ออม&เอม ฟาร์ม ที่อยู่157 หมู่ที่ 4 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย โทร 081 031 8304

น้ำผึ้งดอกไม้ป่า ทวีโชค


ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่อยู่ 198 หมู่ที่ 10 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โทร.0974651699