ที่ตอกไม้


เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับ ตอกต้นดอกจากเพื่อให้แตกออกเป็นแส้

ท่อนไม้


ใช้หรับเป็นฐานรองขณะตีแส้

หวีตะปู


หวีตะปูใช้สำหรับหวีแส้ขณะที่ตีแส้ เพื่อให้เส้นของดอกจากไม่พันกัน

JARKJAI (จากใจ)


ผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อว่า “JARK JAI” ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นพวงกุญแจที่แสดงถึงวัฒนธรรรมของชุมชนมอญบางกระดี่ พวงกุญแจมีความยาว 8 เซนติเมตร และมีสีของจี้อะคิลิครูปดอกกังหันทั้งหมด 3 สี คือ สีฟ้า สีชมพู และสีเขียว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ดังน

แส้ดอกจาก


การทำแส้เป็นภูมิปัญญาของชาวมอญที่นำวัสดุในท้องถิ่น คือ “ต้นจาก” มาแปรรูปเป็นแส้ ซึ่งเป็นของใช้ที่เป็นประโยชน์กับทุกครัวเรือน เนื่องด้วย จากเป็นพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ มีมากในบริเวณสองฝั่งคลองสนามชัย ซึ่งชาวมอญบางกระดี่ได้รู้จักนำส่วนของก้านโหม่งมาจา