เทียนหนุมาน


การเลือกกลิ่นของหนุมานเป็นกลิ่นของ “ดอกราตรี” เนื่องจากชื่อของดอกราตรีคล้ายกับการที่หนุมานสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้ โดยจึงได้นำมาโยงกับความเป็นดาวและเดือนที่จะเห้นชัดในยามราตรี ซึ่งมีลักษณะนิสัยคล้ายหนุมานจากความเจ้าชู้เหมือนกลิ่นของดอกราตรีที่แผ่

เทียนหอมทศกัณฑ์


การเลือกกลิ่นของทศกัณฑ์เป็นกลิ่น “ดอกพญาสัตบรรณ” เนื่องจากทัศกัณฑ์เป็นเสมือนอสูรกายหรือยักษ์ เช่นเดียวกันกับต้นพญาสัตบรรณที่มีฉายาว่าเป้นต้นไม้ของปีศาจ เนื่องจากกลิ่นของดอกพญาสัตบรรณนั้นมีกลิ่นที่สามารถแพร่กระจายไปได้ไกลและมีกลิ่นที่รุนแรงเมื่ออยู่ใก

เทียนหอมนางสีดา


การเลือกกลิ่นของนางสีดาเป็นกลิ่น “ดอกดาหลา” เนื่องจากดอกดาหลาเป็นสัญลักษณ์แทนความรักการรอคอย เช่นเดียวกับนางสีดาที่รอคอยความช่วยเหลือจากพระรามในตอนที่ถูกทศกัณฑ์จับตัวไป และเป็นดอกไม้ที่ออกดอกในช่วงฤดูร้อน เช่นเดียวกับการที่นางสีดายอมเดินลุยไฟเพื่อพิส

เทียนหอมพระราม


การเลือกกลิ่นให้พระรามเป็นกลิ่น “ข้าวทิพย์” เนื่องจากการเกิดของพระรามมีความเชื่อมโยงกับการกวนข้าวทิพย์ จึงนำเอาข้าวทิพย์ที่มีอยู่จริง และช่วงระยะเวลาในการทำข้าวทิพย์ คือ ช่วงเวลาออกพรรษาเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นสาเหตุที่เล

หุ่นละครเล็กสิปปธรรม


วิธีทำ การทำหุ่นละครเล็กเริ่มจากการขึ้นโครงโดยปิดเปเปอร์มาเช่ เมื่อแห้งสามารถผ่าออกมาเป็นโครง จากนั้นจะทำมือโดยการยัดนุ่นและแกะมือพันลอก ในส่วนของการทำขา ในอดีตจะใช้ไม้ทองหลางเพราะมีน้ำหนักเบาและสามารถแกะง่าย แต่ในปัจจุบันจะสามารถสลับเปลี่ยนวัสดุตาม