วัดวันยาวบน


มะขาม (Tamarindus indica Linn.) เป็น ไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ มีการแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก เปลือกของลำต้นมีลักษณะค่อนข้างขรุขระและหนา มีสีน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบประกอบ ใบมีขนาดเล็กออกตามกิ่งก้านของใบเป็นคู่ ใบย่อยลักษณะเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใ