การนำไปต่อยอด


การสร้างสรรค์ดอกเยอบีร่าด้วยการทำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากดอกเยอบีร่า เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคสามารถเข้าใจการใช้งานได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีการซื้อขายที่สะดวก ง่าย สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชน ชุมชนสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไป

วีดีโอ


วีดีโอเกี่ยวกับดอกเยอบีร่า ชุมชนวัดโพธิ์เรียง

ที่มาของดอกเยอบีร่าสายพันธุ์แดงถูกแทง


“แดงถูกแทง” เป็นสายพันธุ์แรกที่ผู้คนนิยมปลูกกัน ซึ่งที่มาของชื่อสายพันธุ์แดงถูกแทงนั้นพบถึง 2 เรื่องราว โดยแหล่งที่มาแรกกล่าวว่า มาจากเมื่อในอดีต มีการจัดเทศกาลประกวดดอกไม้สวยงามเกิดขึ้น ซึ่งมีผู้นำดอกเยอบีร่าสีแดงสวยสะดุดตามาประกวดในงานทำให้เกิดควา

สถานการณ์ปัจจุบันของดอกเยอบีร่าชุมชนวัดโพธิ์เรียง


ปัจจุบันผู้คนในชุมชนมีวิถีชีวิต การประกอบอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการใช้พื้นที่เพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เข้ามาแทนพื้นที่สวนดั้งเดิม ทำให้ภูมิปัญญาการเพาะปลูกดอกเยอบีร่าได้ห่างหายไปจากชุมชนวัดโพธิ์เรียง โดยหลังจากที่ภูมิปัญญาห่างหายไปยังไม่เคยมีบุคค

การนำดอกเยอบีร่าไปใช้ประโยชน์


ในอดีตนั้นจะมีการนำดอกเยอบีร่าไปแบ่งขายบริเวณปากคลองตลาดให้แก่ผู้คนที่ชื่นชอบหรือต้องการนำไปไหว้พระ โดยการใช้วิธีการเก็บดอกเยอบีร่าในวันโกนแล้วนำไปขายในวันพระ (เพื่อความสดของดอกไม้) และยังมีการนำดอกเยอบีร่ามาร้อยมาลัยเป็นอุบะเพื่อนำไปถวายพระเช่นกัน น

การดูแลรักษาดอกเยอบีร่า


วิธีการดูแลดอกเยอบีร่านั้นสามารถทำได้โดยการรดนำ้วันละ 1 ครั้งในช่วงเย็น ใช้วิธีป้องกันเชื้อราด้วยการใช้ใบสะเดาหมักผสมน้ำใส่บัวรดที่ต้นหรือดอกหรือใช้วิธีการตากแดดก็สามารถทำได้ แต่ในช่วงแรกและช่วงที่แดดร้อนมากนั้นดอกเยอบีร่าจะต้องการสแลนหรือที่บังแดด เ

ขั้นตอนการปลูกดอกเยอบีร่า


1. ขุดดินบริเวณท้องร่อง เพื่อเป็นการเปิดหน้าดิน 2. กวาดเลนในท้องร่องขึ้นมาและตากไว้ให้แห้งประมาณ 2-3 สัปดาห์ เพื่อป้องกันเชื้อราในดิน โดยขั้นตอนนี้สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้นเยอบีร่าไม่ทนทานต่อโรค แมลง และเชื้อราในดิน 3. เมื่อครบ 2 - 3 สัป

อุปกรณ์ที่ใช้ในการปลูกดอกเยอบีร่า


1. พื้นที่ที่ใช้ปลูก 2. สองง่ามหรืออุปกรณ์โกยดิน 3. แปลงรดน้ำ 4. มีดดายหญ้า 5. ดิน และเลนในท้องร่อง

สายพันธุ์ดอกเยอบีร่าที่นิยมปลูกทั่วไป


พันธุ์เยอบีร่าพันธุ์ไทยที่นิยมปลูกกันอยู่ทั่วไป ได้แก่ กลุ่มดอกสีเขาว : พันธุ์ขาวครีม ขาวจักรยาว ขาวจักรสั้น กลุ่มดอกสีแดง : พันธุ์แดงลักแทง แดงตาเปิ่น แดงใหญ่ และหมื่นหาญ กลุ่มดอกสีเหลือง : พันธุ์เหลืองถ่อ เหลืองพังสี สีดา และนวลละออ กลุ่มดอกสีส