กลองยาวเล็ก

กลองยาวขนาดเล็กขาสูงบุหนังกลองด้วยหนังวัว ส่วนอื่นทำจากไม้

ขนาด

ฐส.1 ซม. สฐ.32 ซม. ศก.12.42 ซม.