พระพุทธรูปดอกไม้


ฐานพระพุทธรูปไม้ 4 พระองค์ ลงรักปิดทอง ปิดกระจกสีเขียว ขาว น้ำเงิน ลวดลายกรอบช่องกระจก ล้อมรอบด้วยลายดอกวงกลม มีจารึกกล่าวถึง นายน้อย สุนัน พร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องลูกเต้า (ชำรุด) ถวายพระพุทธรูปดอกไม้องค์นี้ไว้ค้ำชูศาสนา 5000 วัสสา


ประกัปคัมภีร์


เป็นคัมภีร์กรรมวาจา จารเมื่อ พ.ศ. 2460 ประกัปคัมภีร์ลงชาดปิดทอง ลายดอกไม้ประดิษฐ์ ขอบคัมภีร์เป็นรูปกลีบบัว


ประกัปคัมภีร์


ใช้เทคนิคการผูกลายแบบเครื่องเขิน ชื่อว่า ธัมม์ กาเผือก อายุ 202 ปี (บันทึกปี 2556) จ.ศ. 1273 (พ.ศ. 2458) เครื่องเขินดอกไม้คล้ายขนนกยูง


ไม้ประกัปคัมภีร์


ประกัปคัมภีร์ลงชาดประดับด้วยลายทองรูปดอกไม้ทรงกลม สลับกับ ก้านและใบ เป็นคัมภีร์กรรมวาจา ไม่ปรากฏ จ.ศ. บริเวณปลายขอบของประกัปคัมภีร์เป็นรูปกลีบบัวปลายแหลม


ไม้ประกัปคัมภีร์


เป็นไม้ประกัปคัมภีร์กรรมวาจา ไม่มี จ.ศ. (35/15) ปรากฏลวดลายดอกไม้ 16 กลีบ บริเวณสายร้อยประกัปคัมภีร์ทั้งสองด้าน ตัวคัมภีร์ปิดทองที่ขอบและไม้ประกัปประดับด้วยลายทองทั้งหมด


ไม้ประกัปคัมภีร์


ประกัปคัมภีร์กรรมวาจา ประดับด้วยเทคนิคปั้นเส้นรักเป็นลวดลายกรอบ 8 เหลี่ยม 10 กรอบ คั่นด้วย ดอกครึ่ง 8 เหลี่ยม ตลอดตัวประกัป ขอบประกัปด้านซ้ายขวาปั้นรักเป็นลายดอกไม้ ในกรอบคล้ายใบโพธิ์ ขอบทั้งหมดประดับด้วยกระจกเป็นแถบยาว 7-8 กรอบ อีกด้านมี 19-20 กรอบ ภายในกรอบทั้งหมดตกแต่งด้วยกระจกเกรียบสีเงินซึ่งอยู่ในสภาพดีบางส่วน และชำรุดบางส่วน


ไม้ประกัปคัมภีร์


ไม้ประกัปคัมภีร์กรรมวาจาของเจ้าพระยาแขกแก้วมังคละ จารในปี จ.ศ. 1194 (พ.ศ.2375) (20/37) ประกัปคัมภีร์ปิดทองประดับด้วยแก้วจืนสีเขียวเข้มสลับสีทอง ที่บริเวณขอบประดับกระจกจืนสีเขียวและสีทอง ด้านที่สองประดับด้วยกระจกจืนสีฟ้าและสีเงิน บริเวณที่ร้อยคัมภีร์เป็นดอกไม้สี่กลีบประดับด้วยเทคนิคฝังกระจกจืน


ไม้ประกัปคัมภีร์


เป็นคัมภีร์เรื่อง ชนกะ และสุวัณณสยาม สองข้างเป็นชาดสีแดง ตรงกลางเป็นรักสีดำ มีการเซาะขอบที่บริเวณด้านข้างของชาด ห้าร่อง (ประกัปคัมภีร์ทำใหม่)


ค้างธรรม


เครื่องไม้รูปดอกบัวบานฐานสูง บริเวณด้านบนลักษณะดอกบัวบาน เรียกว่า ปากกระบาล ตกแต่งด้วย ทำด้วยไม้ ลงลายทองบนพื้นชาดแดง ประดับด้วยกระจกจืนสีเขียว เป็นเกสรดอกบัวจงกล และประดับกระจกจืนในช่วงท้องไม้


พระพุทธรูปปางมารวิชัย


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย ฐานประดับด้วยลายสามเหลี่ยมคล้ายกลีบบัวสองชั้น ไม่มีพระเศียร มีจารึกที่ฐาน (033) ศรัทธานายบุญเปง ทานไว้แก่พระพุทธศาสนาพระโคดม


ประกัปคัมภีร์


ลงชาดประดับลายทอง ดอกประจำยามประดิษฐ์ เป็นคัมภีร์ อายุ 152 ปี (พ.ศ. 2556) จศ. 1223 หรือ พศ. 2404 เป็นเรื่องกัมมวาจา (20/31)


สัตตภัณฑ์


แผงไม้รูปกลีบบัว ประดับด้วยลายเครือเถา และบัวจงกล มีลายห่วงมัดอยู่ระหว่างกลาง โดยรอบประดับด้วย เสาไม้จำนวน 7 เสา ด้านบนทำคล้ายเชิงเทียน


สุ่มดอก


เป็นที่ใส่ดอกไม้สักการะ โครงเป็นรูปพญานาค 4 ตัว ยอดเป็นดอกบัวตูม ฐานปัทม์ ประดับลายทองรูปกลีบบัว และกระจกสีเขียวทองและเงิน ฐานบริเวณจัดดอกไม้ มีการฝังกระจก