รถจักรยานจำลอง (ของเล่น)

รถจักรยานจำลองเป็นวัตถุที่มีขนาดความยาว 34 เซนติเมตร กว้าง 11 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร ทำมาจากโลหะมีลักษณะคล้ายจักรยานของจริง แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มีสภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ใช้สอยคือใช้ประดับตกแต่งบ้าน เป็นของที่ระลึก หรือเป็นของเล่นเด็ก

ขนาด

ขนาด : ย. 34 ซม. ก. 11 ซม. ส. 19 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : ของชิ้นนี้ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายจักรยานทั่วไปแต่มีขนาดเล็ก

ชื่อเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้ประดับตกแต่งบ้าน

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ไม่ทราบ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 15ปี