รถจักรยานซาเล้ง (ของเล่น)

รถจักรยานซาเล้ง (ของเล่น) เป็นวัตถุที่มีขนาดความกว้าง 19.6 เซนติเมตร ยาว 30.8 เซนติเมตร สูง 14 เซนติเมตร ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายจักรยานซาเล้งติดพ่วงหน้า แต่มีขนาดเล็ก วัตถุมีสภาพสมบูรณ์ ใช้ประดับตกแต่งบ้าน เป็นของที่ระลึก และใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก ได้รับบริจาคจากคุณจำนง ชุ่มใจ อายุการสะสมประมาณ 15 ปี

ขนาด

ขนาด : ย. 30.8 ซม. ก. 19.6 ซม. ส. 14 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายจักรยานซาเล้งติดพ่วงหน้า แต่มีขนาดเล็ก

ชื่อเจ้าของ

นายจำนง ชุ่มใจ

ประวัติเจ้าของ

บ้านเลขที่ 25 หมู่ 11 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้ประดับตกแต่งบ้าน

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ได้รับการบริจาค จากคุณจำนง ชุ่มใจ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 15 ปี