ก้านสัปทน

ก้านสัปทน รูปทรงกระบอก มีขนาดความสูง 17 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีการตกแต่งด้วยการประดับวงแหวนคัน เพื่อสะดวกในการจับใช้สำหรับสวมตัวสัปทน เพื่อจับถือ คาดว่าถอดก้านออกจากตัวสัปทนได้ ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์

ขนาด

ขนาด : ก. 2.5 ซม. ส. 17 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกสูง ทำให้สวยงามด้วยการกลึงหรือหล่อให้เป็นข้อคล้ายแหวน

ชื่อเจ้าของ

นายธีรพงศ์ ธาราพรรค และนางทัศนีย์ ธาราพรรค

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้ประดับศาสนสถาน

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ได้มาจากนายธีรพงศ์ ธาราพรรค และ นางทัศนีย์ ธาราพรรค

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 10 ปี