เชิงเทียน

เชิงเทียนทำจากเหล็ก มีลักษณะคล้ายทัพพี มีขนาดความกว้าง 8.5 เซนติเมตร สูง 15.5 เซนติเมตร สภาพค่อนข้างเก่าแต่สมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจุดให้แสงสว่าง ได้รับบริจาคจากนายสม ปิงใจ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด

ขนาด : ส. 15.5 ซม. ก. 8.5 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : ทำจากเหล็ก มีลักษณะคล้ายทัพพี

ชื่อเจ้าของ

นายสม ปิงใจ

ประวัติเจ้าของ

บ้านอยู่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้ใส่น้ำมันเชื้อเพลิง

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ได้มาจากนายสม ปิงใจ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 20 ปี