เตารีด

เตารีดชนิดใส่ถ่านเผาไฟ ทำจากเหล็ก ด้ามจับติดอยู่บนฝาที่สามารถเปิดได้ ส่วนล่างกลวงไว้สำหรับใส่ถ่านให้เกิดความร้อน มีรูอยู่ด้านข้าง 4 รู สภาพสมบูรณ์ ขนาดความกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เมื่อจะใช้งานต้องใส่ถ่านที่เผาไฟจนแดงไว้ข้างใน จึงนำไปรีดผ้า เตารีดลักษณะนี้ภาษาไทยโบราณเรียกว่า “อุดเตา” มีน้ำหนักมาก เนื่องจากต้องใช้แรงน้ำหนักในการกดทับลงบนผืนผ้าที่จะรีดให้เรียบร่วมกับความร้อนจากถ่านภายในเตารีด โดยถ่านที่ใช้สำหรับรีดผ้านั้น มีความแตกต่างกับถ่านหุงข้าวที่ใช้กับเตาอั้งโล่ทั่วๆ ไป ถ่านที่ใช้หุงข้าวจะมีลักษณะเป็นท่อนยาวๆ เมื่อนำมาเผาไฟมักจะแตกเป็นลูกไฟเล็กๆ กระเด็นออกมา รวมทั้งเมื่อมอดแล้วมีขี้เถ้ามาก แต่สำหรับถ่านรีดผ้าจะมีลักษณะเป็นก้อนกลม เมื่อเผาไฟลูกไฟจะไม่แตกกระจายและมีขี้เถ้าน้อย ถ่านรีดผ้าส่วนมากมักทำจากไม้โกงกาง

ขนาด

ขนาด : ก. 11 ซม. ย. 20.5 ซม. ส. 20 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : เป็นเตารีดชนิดใส่ถ่านเผาไฟ ด้ามจับติดอยู่บนฝาที่สามารถเปิดได้ ส่วนล่างกลวงไว้สำหรับใส่ถ่านให้เกิดความร้อน มีรูอยู่ด้านข้าง 4 รู

ชื่อเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้รีดผ้า

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ไม่ทราบ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 7 ปี