แก้วทองเหลือง

แก้วทองเหลือง มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกปากกว้าง ขนาดกว้าง 9.5 เซนติเมตร สูง 9.5 เซนติเมตร อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สำหรับใส่น้ำดื่ม หรือใส่ของชิ้นเล็กๆ

ขนาด

ขนาด : ส. 9.5 ซม. ก. 9.5 ซม / ลักษณะทางกายภาพ : เป็นทรงกระบอกปากบาน

ชื่อเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้ใส่น้ำดื่ม

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ไม่ทราบ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 10 ปี