ตะบันหมาก

ตะบันหมาก เป็นรูปทรงกระบอก ทำจากทองเหลือง มีก้านกระทุ้งสำหรับตำหมาก ทำจากเหล็กเป็นแท่งยาว มีจุกสำหรับจับ การใช้งาน คือ ใช้สำหรับตำหมากให้ละเอียด มีความกว้าง 6.2 เซนติเมตร สูง 29.6 เซนติเมตร มีสภาพสมบูรณ์ ในอดีตการกินหมากเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมทั้งของคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่นิยมทั้งในคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย ด้วยค่านิยมความงามที่ว่า คนที่มีฟันดำ คือ คนสวย อีกทั้งการเคี้ยวหมากยังสร้างความเพลิดเพลินอีกด้วย ปัจจุบันยังคงเหลือเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่ยังคงกินหมาก นอกจากนี้ ยังพบเห็นการกินหมากได้ในปัจจุบัน โดยนิยมใช้เป็นของประกอบพิธีสำคัญๆ เช่น การสู่ขวัญ และการตั้งพิธีต่างๆ

ขนาด

ขนาด : ส. 29.6 ซม. ก. 6.2 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : เป็นรูปทรงกระบอก ทำจากทองเหลือง มีก้านกระทุ้งสำหรับตำหมาก ทำจากเหล็กเป็นแท่งยาว มีจุกสำหรับจับ

ชื่อเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้สำหรับตำหมาก

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ไม่ทราบ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 30 ปี