กล่องไม้

กล่องใบนี้ทำจากไม้ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาปิด มีขนาดความกว้าง 18.2 เซนติเมตร ยาว 25.8 เซนติเมตร สูง 14.3 เซนติเมตร ได้รับบริจาคจากแม่อุ๊ยปั๋น กันทะวงศ์ อดีตเคยใช้ในการใส่หมากมาก่อน

ขนาด

ขนาด : ส. 14.3 ซม. ก. 18.2 ซม. ย. 25.8 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : ทำจากไม้ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาปิด

ชื่อเจ้าของ

แม่อุ๊ยปั๋น กันทะวงศ์

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

แต่เดิมใช้ใส่หมาก

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ได้มาจากแม่อุ๊ยปั๋น กันทะวงศ์

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 20 ปี