กระโถนทองเหลือง

กระโถนทองเหลือง ลักษณะปากแตร ทรงแจกันมี 2 ชั้น สภาพสมบูรณ์

ขนาด

ปากกว้าง 48 ซ.ม. สูง 61 .ซ.ม.

ชื่อเจ้าของ

วัดปงสนุกเหนือ ลำปาง