หงส์สำริด


ชำรุด


พระธาตุจำลอง


สมบูรณ์ มีจารึก


เทวดาไม้


ชำรุด


เทวดาไม้


ชำรุด


ตราแผ่นดิน


ชำรุด


หีบธรรม


สมบูรณ์


ขันแก้วทั้งสามแผงพระพิมพ์


ชำรุด


เสลี่ยง-แท่นคำ


สมบูรณ์ มีจารึก


เสลี่ยง - แท่นคำ


สมบูรณ์ มีจารึก


เสลี่ยง แท่นคำ


สมบูรณ์ มีจารึก


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


สมบูรณ์


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด มีจารึก


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย


ชำรุด มีจารึก


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย