เหรียญ

เหรียญโลหะทรงกลมโบราณ มีขนาดกว้าง 1.68 เซนติเมตร มีการสลักรูปในหลวงรัชกาลที่ 9 ไว้บนเหรียญโลหะ ในอดีตใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการซื้อขาย แต่ในปัจจุบันกลายเป็นของสะสมของนักสะสมของโบราณที่มีราคาแพง

ขนาด

ขนาด : ก. 1.68 ซม. ศก. 1.62 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : เหรียญโละกาทรงกลม มีการสลักตัวอักษรและรูปบุคคล

ชื่อเจ้าของ

ร.ต.ท.อนันต์ บัวมะลิ

ประวัติเจ้าของ

เป็นชาวไตลื้อ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

เป็นของสะสมของร.ต.ท.อนันต์ บัวมะลิ

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

ร.ต.ท.อนันต์ บัวมะลิ ได้มอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 60 ปี