ขวดเบียร์สิงห์

เบียร์สิงห์มีลักษณะเป็นทรงกลมมีฝาเป็นอลูมิเนียม เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีขนาดสูง 29 เซนติเมตร กว้าง 7 เซนติเมตร อายุประมาณ 80 ปี มีสภาพชำรุด เนื่องจากฉลากฉีกขาด เป็นของสะสมของ นางสุคำ ยานะ ซึ่งเป็นป้าของ นางพรรษา บัวมะลิ ปัจจุบันของชิ้นนี้จัดแสดงอยู่ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ไตลื้อบ้านใบบุญ

ขนาด

ขนาด : ส. 29 ซม. ก. 7 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : เป็นขวดแก้วทรงกลมสูง ฝาทำด้วยอลูมิเนียม

ชื่อเจ้าของ

นางสุคำ ยานะ

ประวัติเจ้าของ

เป็นคุณป้าของ นางพรรษา บัวมะลิ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

เป็นของสะสมของนางสุคำ ยานะ ปัจจุบันจัดแสดงในศูนย์การเรียนรู้บ้านใบบุญ

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นางสุคำ ยานะ มอบให้กับ นางพรรษา บัวมะลิ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 80 ปี