เครื่องพิมพ์ดีด

เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องนี้มีอายุมากกว่า 30 ปี รุ่น Traveller de Luxe ซึ่งเจ้าของคือ นางพรรษา บัวมะลิ มีลักษณะการใช้งาน คือ ใช้สำหรับพิมพ์เอกสาร ตัวเครื่องทำมาจากเหล็กและพลาสติกมีกล่องสำหรับเก็บหมึกพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องนี้มีขนาดความสูง 31 เซนติเมตร ความกว้าง 31 เซนติเมตร ปัจจุบันมีสภาพชำรุด เนื่องจากมีอายุเก่าแก่กว่า 30 ปี เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ปัจจุบันได้จัดแสดงอยู่ในหลองข้าวอุ๊ยติ๊บ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ

ขนาด

ขนาด : ส. 31 ซม. ก. 31 ซม./ ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยม สีดำ มีปุ่มอักษรภาษาไทย มีกล่องเก็บสำหรับพิมพ์ดีดสีขาว มีหูหิ้วสีขาว

ชื่อเจ้าของ

นางพรรษา บัวมะลิ

ประวัติเจ้าของ

บ้านเลขที่ 142 หมู่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ

ประวัติวัตถุจัดแสดง

อดีตนางพรรษา บัวมะลิ ใช้ในการพิมพ์งานหรือพิมพ์เอกสาร

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นางพรรษา บัวมะลิ ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้า

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 30 ปี