จักรเย็บผ้า / จักรยิบผ้า (ภาษาไตลื้อ)

จักรเย็บผ้า หรือจักรยิบผ้าเครื่องนี้ทำจากไม้และเหล็ก มีอายุกว่า 150 ปี เดิมเป็นของสะสมของนางสุคำ ยานะ ซึ่งได้มอบไว้ให้ศูนย์การเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์และเก็บรักษา จักรเย็บผ้าใช้สำหรับเย็บผ้า ตัดชุด และแก้ไขส่วนต่างๆ ในอดีตเป็นของใช้ประจำในครัวเรือนของผู้หญิง สำหรับจักรเย็บผ้าเครื่องนี้มีขนาดความยาว 117 เซนติเมตร สูง 99 เซนติเมตร อยู่ในสภาพชำรุดเนื่องจากไม้ของจักรเย็บผ้ายกขึ้น และเหล็กเกิดสนิม ไม่สามารถใช้งานได้

ขนาด

ขนาด : ย. 117 ซม. ส. 99 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะฐานเป็นเหล็กและไม้ ตัวเครื่องจักรเป็นเหล็ก มีลิ้นชักใส่ของ จำพวกด้าย

ชื่อเจ้าของ

นางสุคำ ยานะ

ประวัติเจ้าของ

บ้านเลขที่ 142 หมู่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติวัตถุจัดแสดง

ในอดีตจักรเป็นที่ใช้สำหรับการเย็บผ้า ใช้สำหรับประกอบการอาชีพ

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นางสุคำ ยานะ ได้ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้าและโอนย้ายให้นางพรรษา บัวมะลิ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 150 ปี