หอศิลป์ลำปาง


เทียนหอม


เทียนหอมแนวใหม่ที่เป็นที่นิยม ไม่มีสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตมาจากวัสดุหมุนเวียนจากธรรมชาติจึงทำให้ไม่มีสารก่อมะเร็งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ใช้เหมือนเทียนที่ทำมาจากพาราฟิน

แคคตัส


แคคตัสหรือกระบองเพชรจิ๋ว มีขนาดเล็กสามารถปลูกได้ในกระถางเล็กๆ ไม่ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกเยอะ ดูแลง่าย จึงทำให้แคคตัส เป็นที่นิยมปลูกเป็นต้นไม้ตกแต่งสวยงามและเป็นของสะสมของผู้ที่ชื่นชอบอีกด้วย

ดอกไม้จันทน์


ดอกไม้จันทน์คือดอกไม้ที่ใช้ในพิธีงานศพ เพื่อเป็นสิ่งมอบให้แก่ผู้ที่เสียงชีวิตเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งหากมองจากความเข้าใจของบุคคลทั่วไป อาจกล่าวได้ว่าดอกไม้จันทน์เป็นดอกไม้ที่มอบให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว แต่จริง ๆ ความเป็นมาของดอกไม้จันทน์มีคว

สเปรย์กันยุง


มะกรูด พืชที่อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลายาวนาน นอกจากนำมาใช้ในการประกอบอาหาร ยังสามารถใช้เป็นสมุนไพรในการไล่ยุงได้อีกด้วย ซึ่งสมุนไพรมะกรูดนี้ ช่วยป้องกันความเสี่ยงในการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะได้ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้

ผ้ามัดย้อม


ผ้ามัดย้อมเป็นการนำผ้าหรือเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาทำให้มีเอกลักษณ์สีสันสวยงาม โดยนำมาผ่านกรรมวิธีย้อมสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่สามารถพบได้ทั่วไปในบริเวณนั้นๆ ซึ่งแหล่งกำเนิดของภูมิปัญญามัดย้อมนั้นไม่ประกฎชัดเจนนัก แต่เราสามารถพบได้ทั่วไปในทั

หมอนหก


หมอนหก เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ซึ่งเป็นการรักษาวัฒนธรรมทางหัตถกรรม ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผูกพัน กับการดำรงวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของคนล้านนา โดยทั่วไปเป็นของใช้ในครัวเรือนหรือปัจจัยสี่ สำหรับหนุนนอนผลิตจากผ้าด

เหรียญโปรยทาน


การโปรยทาน ในทางพุทธศาสนา จะยึดตามพุทธประวัติว่า เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ครั้งยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ทรงสละเงินทองทรัพย์สมบัติแล้วออกผนวช โดยไม่ปรารถนาที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ดังนั้นการโปรยทานก่อนเข้าโบสถ์ของนาคจึงเป็นการแสดงว่า ต่

ลูกประคบ


ลูกประคบ คือสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ที่ใช้พืชสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นนำมาใช้ในการรักษาหรือเพื่อช่วยในการไหลเวียนของโลหิต ต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาลูกประคบเรื่อยมา เพื่อประโยชน์ในการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

น้ำยาล้างจาน


วัดศรีชุม


ที่ตั้ง เลขที่ 211 ถนนทิพย์วรรณ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง

วัดเชียงราย


ที่ตั้ง เลขี่ 427 ถนนทิพย์ช้าง ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วัดเกาะวาลุการาม


ที่ตั้ง เลขที่ 220 ถนนตลาดเก่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง