ป๋องแป๋ง


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : การเกิดเสียงจากการกระทบกัน (หลักการของกลอง) ชื่อเรียก : ป๋องแป๋ง รายละเอียด : เกิดจากวัฒนธรรมของคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทย สมัยก่อนนิยมทำขึ้นเพื่อใช้ในงานเทศกาล งานบุญต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเสียงครึกครื้น ต่อมานิยมนำมาใช้เป็นแ

คอปเตอร์ไม้ไผ่


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : แรงยก ชื่อเรียก : คอปเตอร์ไม้ไผ่ , เฮลิคอปเตอร์ , กังหันไม้ไผ่ รายละเอียด : เกิดจากการที่ต้องการเลียนแบบลักษณะการหมุนของใบพัดเฮลิคอปเตอร์ในอดีต จึงนำไม้มาตัดเป็นรูปใบพัดตามลักษณะของเฮลิคอปเตอร์ให้หมุนและเกิดแรงยกในอากาศ วิธ

ปืนหนังยาง


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : พลังงานศักย์ , พลังงานจลย์ , ความยืดหยุ่น , สมรรถภาพร่างกาย , การกะระยะสายตา ชื่อเรียก : ปืนไม้ , ปืนหนังยาง รายละเอียด : ทำจากไม้ เป็นรูปร่างปืนและบากช่องกระสุนเป็นร่องเล็กเพื่อยึดหนังยางจากปากปืนถึงปลายกระบอกปืน เพื่อใช้หนั

ขลุ่ยเสียงนก


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : เสียง , แรงดันอากาศ ชื่อเรียก : ขลุ่ยเสียงนก , ปี่เสียงนก รายละเอียด : ทำเลียนเสียงนกธรรมชาติ สมัยก่อนนิยมนำไปใช้ในการจับนก โดยนำขลุ่ยมาเป่าเกิดเป็นเหมือนเสียงนกตัวผู้เรียกนกตัวเมีย ทำให้นกบินมาติดกับดัก อีกทั้งเป็นของเล่นที

ลูกข่างตะปู หรืแลูกข่างเดือย


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : แรงเสียดทาน , จุดศูนย์ถ่วง , แรงหนีศูนย์กลาง ชื่อเรียก : ลูกข่าง , ลูกข่างตะปู , ลูกข่างเดือย รายละเอียด : เป็นของเล่นที่นิยมเล่นมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีอุปกรณ์ในการเล่น ได้แก่ ลูกข่าง และเชือก วิธีการเล่น : นำลูกข่างมาพันด้วย

ลูกข่างดอกเห็ด


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : แรงเสียดทาน , จุดศูนย์ถ่วง , แรงหนีศูนย์กลาง ชื่อเรียก : ลูกข่างดอกเห็ด , ลูกข่างกระดก รายละเอียด : เป็นลูกข่างที่มีวิธีการเล่นคล้ายกับลูกข่างประเภทอื่น แต่มีหลักการเล่นที่แตกต่างกันคือการที่ลูกข่างชนิดนี้จะมีการหมุนพลิกกลับด

กบไม้


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : เสียง , หลักการเคลื่อนที่ของเสียงผ่านอากาศ , หัตถกรรมการแกะสลัก ชื่อเรียก : กบไม้ (ชื่อเรียกทั่วไป) , เขียดไม้ , อึ่งอ่างไม้ รายละเอียด : ทำมาจากไม้แกะให้เป็นรูปกบ เขียด หรือ อึ่งอ่าง เนื่องมาจากการที่ไทยเราคุ้นชินกับวัฒนธรร

สัตว์ล้อ


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : ความรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง คาน ล้อ เพลา , สัตว์ในชีวิตประจำวัน ชื่อเรียก : ควายล้อ (ชื่อเรียกทั่วไปจากรูปร่างที่นิยมทำเป็นรูปกระบือ) , สัตว์ล้อ (ชื่อเรียกประจำถิ่นแต่ละพื้นที่ขึ้นกับชนิดของสัตว์ที่ทำเป็นของเล่น) รายละเอียด :

งูรัดนิ้ว หรือ งูนวดนิ้ว


ความรู้ที่เกี่ยวข้อง : แรง , ภูมิปัญญาชาวบ้าน ชื่อเรียก : งูรัดนิ้ว (ชื่อเรียกทั่วไป) , งูนวดนิ้ว(ชื่อเรียกสำหรับแพทย์พื้นบ้าน) รายละเอียด : เป็นการนำใบลาน ต้นกล้วย หรือผักตบชวา นำมาตากแห้งแล้วสานออกมาเป็นรูปงู มีเรื่องเล่ากันว่า ผู้ชายในสมัยก่อน

กังหันไม้ไผ่


ชื่อเรียก : กังหันไม้ไผ่ (ชื่อเรียกทั่วไป) , กำหมุน (ชื่อเรียกประจำถิ่นภาคเหนือ) , ลูกติ้ว (ชื่อเรียกประจำถิ่นภาคใต้) รายละเอียด : ตัวกังหันและกระบอกสำหรับบรรจุกังหันจะใช้วัสดุแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น ภาคเหนือนิยมทำจากไม้ไผ่และกระบอกไม้ไผ่ ภาคใต