เคสหูฟังไร้สาย


เคสป้องกันกล่องหูฟังไร้สาย ซึ่งทำมาจากผ้าย้อมครามของชุมชนโรงคราม เพื่อเป็นการต่อยอดตัวมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และเป็นการเพิ่ทรายได้ให้กับตัวชุมชน

เคสโทรศัพท์มือถือ


เคสป้องกันโทรศัพท์ ซึ่งทำมาจากผ้าย้อมครามของชุมชนโรงคราม

ผ้าเช็ดหน้าสีคราม


วัตถุจัดแสดงเป็นผ้าคราม ซึ่งผ่านกระบวนการย้อมครามที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน อุปกรณ์ในการทำผ้ามัดย้อม 1. ผ้าฝ้าย หรือผ้าสาลี 2. ผงคราม 3. ผงเหม็น 4. เกลือละเอียด 5. เบกกิ้งโซดา 6. หนังยาง 7. ไม้ไอศกรีม 8. อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการทำลวด