เครื่องชั่ง


เครื่องชั่งทำด้วยไม้มีลายจากการตอกหมุดทองเหลืองเล็ก ๆ ทั่วด้าม มีลายเข็มขัดสามที่ ส่วนปลายสุดทำด้วยทองเหลืองเป็นรูปตุ้มผูกติดกับโลหะเป็นถาดรองสำหรับไว้วางสิ่งของด้านปลายอีกด้านหนึ่งติดกับวัตถุทำด้วยเหล็กแบนเป็นรูปวงกลม มีตุ้มวัดขนาดสามารถเลื่อนไปม

ย่ามปกากะญอ ท่าสองยาง


ชาวปกากะญอเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าเก่งที่สุดเผ่าหนึ่ง ผู้หญิงชาวปกากะญอจะได้รับถ่ายทอดความรู้ทักษะฝีมือการทอผ้ามาจากผูเช้เป็นแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการฝึกสร้างสรรค์ลวดลาย และทักษะงานฝีมือของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้งชาวปกากะญอมีความใกล้ชิดและเคารพต

ย่ามปกากะญอ ท่าสองยาง


ชาวปกากะญอเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าเก่งที่สุดเผ่าหนึ่ง ผู้หญิงชาวปกากะญอจะได้รับถ่ายทอดความรู้ทักษะฝีมือการทอผ้ามาจากผูเช้เป็นแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการฝึกสร้างสรรค์ลวดลาย และทักษะงานฝีมือของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้งชาวปกากะญอมีความใกล้ชิดแล

ย่ามปกากะญอ ท่าสองยาง


ชาวปกากะญอเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าเก่งที่สุดเผ่าหนึ่ง ผู้หญิงชาวปกากะญอจะได้รับถ่ายทอดความรู้ทักษะฝีมือการทอผ้ามาจากผูเช้เป็นแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการฝึกสร้างสรรค์ลวดลาย และทักษะงานฝีมือของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้งชาวปกากะญอมีความใกล้ชิดและเ

ย่ามปกากะญอ ท่าสองยาง


ชาวปกากะญอเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าเก่งที่สุดเผ่าหนึ่ง ผู้หญิงชาวปกากะญอจะได้รับถ่ายทอดความรู้ทักษะฝีมือการทอผ้ามาจากผูเช้เป็นแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการฝึกสร้างสรรค์ลวดลาย และทักษะงานฝีมือของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้งชาวปกากะญอมีความใกล้ชิดและเ

ย่ามปกากะญอ ท่าสองยาง


ชาวปกากะญอเป็นชนเผ่าที่มีฝีมือในการทอผ้าเก่งที่สุดเผ่าหนึ่ง ผู้หญิงชาวปกากะญอจะได้รับถ่ายทอดความรู้ทักษะฝีมือการทอผ้ามาจากผูเช้เป็นแม่ตั้งแต่ยังเด็ก ได้รับการฝึกสร้างสรรค์ลวดลาย และทักษะงานฝีมือของชนเผ่าปกากะญอ อีกทั้งชาวปกากะญอมีความใกล้ชิ

มึสะโตะพีพีพือพือ


มึสะโตะ (น้ำพริก) ปกากะญอ ดอยสี่ธาร สูตรคุณตาคุณยาย