ชุมชนในความทรงจำ


ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการตัดถนนราชดำเนินกลางทำให้พื้นที่ของตึกดินถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ต่อมาในปี 2526 ได้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ภายในชุมชน เกิดการย้ายออกไปอยู่นอกชุมชน ซึ่งก่อนที่จะมีชุมชนมัสยิดบ้านตึกเหมือนปัจจุบันนี้เดิมชาวบ้านได้มีอาชีพที่เป็นเอกลั

ทานละนะ บาราน๊อ


ที่มาและความสำคัญ แกงบาราน๊อ หนึ่งในเมนูอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน ที่สามารถหารับประทานได้เฉพาะที่ชุมชนแห่งนี้ และในโอกาสสำคัญเท่านั้น โดยแกงบาราน๊อมีลักษณะเป็นแกงกะทิสีเหลือง คล้ายแกงมัสมั่นของไทย ซึ่งมีการใช้วัตถุดิบเป็นเนื้อไก่

มัสยิดบ้านตึกดิน


มัสยิดบ้านตึกดิน สร้างขึ้นบนพื้นที่ที่เป็นบะแลเดิม โดยได้รวบรวมเงินมาซื้อที่ดินจากเจ้าของเดิมได้สำเร็จและเริ่มก่อสร้างตัวมัสยิดในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในการก่อสร้างทางชุมชนได้หาทุนจากการจัดงานการกุศลมุสลิมบ้านตึกดิน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 ธันวาคมของท

แกงบาราน๊อ


แกงบาราน๊อ เป็นแกงดั้งเดิมของชุมชนมัสยิดบ้านตึกดินที่สามารถหาทานได้เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้น กล่าวคือถ้าพูดถึงแกงบาราน๊อก็จะเป็นที่รู้กันว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านตึกดิน บางลำภู ลักษณะพิเศษของแกงนี้คือการใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ง่ายภายในชุมชน นำมาปรุ