ฟอสซิล


ทุ่งกุลาร้องไห้ มีลักษณะภูมิประเทศ ที่แปลกตา มองไปที่ขอบทุ่ง เห็นฟ้าจรดดิน ประดุจดังท้องทะเล ในบางท้องที่ ก็ปรากฎซากหอย อยู่ทั่วไป ชาวบ้านมักเรียกว่า " โพนขี้นก" หรือ "โพนขี้นกอินทรีย์" จึงเป็นตำนานว่าทุ่งกุลาร้องไห้นี้ เคยเป็นทะเลมาก่อน ดังปราก

โคก หนอง นา


โคก หนอง นา โพนข้าวแลน โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี

วิถีชีวิต


วิถีชีวิต 1. การทำนา ประวัติพันธุ์ ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นทุ่งใหญ่ของภาคอีสานมีพื้นที่อยู่ในเขต 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ จํานวนพื้นที่ทั้งสิ้น 2,107,690 ไร่ เดิมมีชื่อว่า ทุ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์


กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากผ้าไหม เป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆ ขนาดต่างๆ มากมายหลากหลายแบบและลวดลาย สวยงาม เหมาะแก่การซื้อเป็นของฝาก

กลุ่มทำกระติบข้าว และทอเสื่อ


กลุ่มทำกระติบข้าว และทอเสื่อกก จำหน่ายกระติบข้าวมากมายหลายขนาด หลากหลายลวดลาย พร้อมสื่อกกในรูปทรงต่างๆ มากมาย ให้เลือกซื้อ ราคาย่อมเยา จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ทำขายทุกวัน

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม ม.1


มรดกภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้าน ที่ตั้ง ตั้งอยู่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ทางเข้าหมู่บ้าน) ความเป็นมา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ ๑ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔ เดื

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้


ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ( Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mali Rice : TKR ) หมายถึง ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกพันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง คือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 ซึ่งปลูกใน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในฤดูน

ฐานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ทรดกภูมิปัญญากู่กาสิงห์


พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญา ที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตั้งอยู่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์กู่ บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความเป็นมา พิพิธภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาชาวบ้าน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ เด

ฐานการเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่


ภูมิปัญญาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ตั้ง ตั้งอยู่พื้นที่ของ บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ ๑ (คุ้มตะวันตก) ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความเป็นมา สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ของบ้านกู่กาสิงห์เริ่มตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ โดยมีสมาชิกเริ่มแรก

ฐานการเรียนรู้ โบราณสถาน


โบราณสถานขอม ประวัติบ้านกู่กาสิงห์ บ้านกู่กาสิงห์ ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพทธศักราช๒๔๔๓๔ โดยพ่อใหญสือ(ศรีกู่กา) พ่อใหญ่พระจันทร์(ศรีเที่ยว) พ่อใหญ่เพียราช(อุปวงษา) เมื่อปี ๒๕๑๘ แยกตั้งตำบลกู่กาสิงห์ ๒๕๓๘ ตั้งเป็นสุขาภิบาลกู่กาสิงห์ และปี ๒๕๔๐ ตั้ง

ฐานการเรียนรู้ วรรณกรรมพื้นบ้าน


นักวรรณกรรมพื้นบ้าน ประวัตินายเพชร สวนงาม อายุ ๔๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๔ หมู่ที่ ๑ บ้านกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความสามารถพิเศษ คือการแต่งกลอนเซิ้ง กลอนลำหมู่ ลำเพลิน ลำกลอน กลอนสารภัญญ์ หรือแต่งเพลงต่างๆ ให้นักร้องชื่อดัง กลอนลำปร

ฐานการเรียนรู้ การตัดลายกระดาษพื้นบ้าน


การตัดลายกระดาษพื้นบ้าน ความเป็นมา บ้านกู่กาสิงห์ถือเป็นแหล่งวัฒนธรรมสำคัญแห่งหนึ่ง เดิมมีการใช้ลวดลายตัดกระดาษอย่างแพร่หลาย เรียกเป็นภาษาพื้นบ้านว่า “ลายปิ้งกบ” เป็นลายที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยใช้กรรไกรตัดกระดาษให้เป็นลวดลายใช้ในชีวิตประจำวัน

ฐานการเรียนรู้ การทอผ้าไหมพื้นบ้าน


ฐานเรียนรู้ ๑ มรดกภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้าน ที่ตั้ง ตั้งอยู่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ทางเข้าหมู่บ้าน) ความเป็นมา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ ๑ เริ่มก่อตั้งเมื

ร้านกาแฟดอยทิพย์


ร้านกาแฟดอยทิพย์ น้ำชา กาแฟหอมอร่่อยต้องดอยทิพย์ พร้อม Delivery เปิดบริการทุกวัน 10.00-18.00 น.

ร้านแลงเหล้า เช้ากาแฟ


ร้านแลงเหล้า เช้ากาแฟ จำหน่ายเครื่องดื่ม กาแฟสดช่อลดา น้ำชา กาแฟทุกชนิด ราคาย่อมเยา เปิดบริการทุกวัน 10.00-21.00 น.

ร้านอาหารตามสั่งอุบลรัตน์โภชนา


ร้านอาหารตามสั่งอุบลรัตน์โภชนา รับทำอาหารนอกสถานที่ มีบริการ Delivery ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ อาหารตามสั่งทุกชนิด ทั้งอาหารไทย อีสาน พื้นบ้าน แซบๆๆ เปิดบริการ 08.00-20.00 น.

ร้านอาหารตามสั่งเจ้บุ๋มครัวอร่อย


ร้านอาหารตามสั่งเจ้บุ๋มครัวอร่อย รับทำอาหารนอกสถานที่่ มีบริการ Delivery อาหารตามสั่งทุกอย่าง ทั้งไทย อีสาน อร่อยแซบเวอร์ เปิดบริการทุกวัน 07.00-20.00 น.

ร้านส้มตำแม่ราตรี หมู่ที่ 3


ร้านส้มตำแม่ราตรี จำหน่าย ส้มตำแซบๆ ไก่ทอด ปลาทอด ก๋วยเตี๋ยวไก่ ขนมจีนน้ำยาลาว ลูกชิ้นนึ่ง ขนมหวานไทย ผลไม้ตามฤดูกาล เปิดบริการทุกวัน 06.00 - 18.00 น.

ร้านส้มตำแม่อร ริมเสียว


ร้านส้มตำแม่อร ริมเสียว จำหน่ายส้มตำรสแซบ ไก่ย่าง ปลาย่าง หอยต้ม ลูกชิ้นนึ่ง ขนมจีนน้ำยาไทย - ลาว ผลไม้ตามฤดูกาล บรรยายกาศดี ริมลำน้ำเสียว เปิดบริการทุกวัน เช้า ถึง สองทุ่ม

โฮมสเตย์กู่กาสิงห์


โฮมสเตย์ขมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลกู่กาสิงห์ ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยมาตั้งแต่ปี 2550 ถึง ปัจจุบัน จากกรมการท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยวได้ 50-80 คน อัตราค่าบริการ 350 บาท/คน/คืน พร้อมอาหารเช้า

โซนนม


ร้านโซนนม เชิญชิมกาแฟ ชา นมโคสดแท้ เครื่องดื่มผสมนมโคสดแท้ เปิดบริการทุกวัน เวลา 16.00 - 21.00 น.

ร้านส้มตำยายเจิน


ร้านส้มตำยายเจิน มีอาหารอีสานให้เลือกหลากหลาย อาทิ ส้มตำ และสารพัดตำ ไก่ย่างรสเด็ด ขนมจีน ลาบ ก้อย ต้มแซบ ก๋วยเตี๋ยว น้ำตก ขนมหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล เวลาเปิด 06.00 - 18.00 น. ทุกวัน

ผ้าไหมกู่กาสิงห์


ฐานเรียนรู้ ๑ มรดกภูมิปัญญาผ้าไหมพื้นบ้าน ที่ตั้ง ตั้งอยู่ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด(ทางเข้าหมู่บ้าน) ความเป็นมา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหมู่ที่ ๑ เริ่มก่อตั้งเมื