ขั้นตอนที่ 1


1.นำผ้ามาขึงกับสะดึงให้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เพื่อยึดให้ผ้าตรึงอยู่กับสะดึงให้แน่นที่สุด เมื่อผ้าตึงที่สุดแล้วจะเย็บตรึงผ้าให้เข้ากับสะดึงไปเรื่อย ๆ จนกว่าผ้าจะตึงหมดทั้งฝืน หากขึงสะดึงผ้าไม่ตึงจะทำให้ลวดลายปักไม่สวยงาม เนื่องจากเวลาปักเนื้อผ้าจะย่น

ขั้นตอนที่ 2


2.นำกระดาษวาดลวดลาย มาวางลงไปบนผืนผ้า ขั้นตอนนี้ช่างสามารถวาดลวดลายลงบนกระดาษได้ก่อนที่จำมาทาบทับลงไปบนผ้า แล้ววาดทับไปอีกทีก่อนจะกรึงกระดาษให้ยึดติดกับผ้าด้วยด้าย เพื่อให้แผ่นกระดาษวาดลวดลายติดอยู่กับตัวผ้าที่ใช้ปัก

ขั้นตอนที่ 3


3.ใช้ดิ้นข้อปักลงไปบนตัวผ้า เพื่อกำหนดยึดลายตามแผ่นกระดาษที่ได้วาดไว้ก่อน เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วจึงแกะกระดาษออกหนุนลายด้วยด้ายฝ้ายสีขาว เพื่อยึดตรึงลายก่อนจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการถมลายด้วยดิ้นโปร่ง

ขั้นตอนที่ 4


4.ถมลายด้วยดิ้นโปร่ง สิ่งสำคัญที่สุดคือ การวัดขนาดความยาวของดิ้นโปร่งให้มีขนาดความยาวพอดีกับลายที่จะปัก ต้องใช้ดิ้นโปร่งปักตามลายให้พอดีกับขนาดลายที่ยึดด้วยดิ้นข้อ เพื่อไม่ให้รอยปักมีขนาดที่ไม่เสมอกัน ทำให้ลายที่ออกมานั้นมีลักษณะไม่สวยงาม

ขั้นตอนที่ 5


5.นำผ้าที่ปักไปชุบไซยาไนด์ เพื่อให้ดิ้นและเลื่อมแวววาว ไม่ดำ ล้างจนสะอาดแล้วผึ่งตากลมไว้รอแห้งก่อนจะพลิกด้านหลังของผืนผ้าทากาวลงไปเพื่อให้กาวยึดกับดิ้น ด้ายที่ยุ่นอยู่ให้คงที่ หลังจากนั้นจึงนำไปประกอบกับการซักผ้าซับใน เพื่อนำไปเย็บเข้ากับชุดต่อไป

กรรไกร


เข็ม


ด้าย


ใช้เย็บผ้า ล็อกลายและปักดิ้นโปร่ง

ดิ้นโปร่ง


ใช้ถมลาย คือนำดิ้นโปร่งมาร้อยกับด้ายสำหรับการถม

ดิ้นข้อ


ใช้ปักตามลายที่วาดไว้บนกระดาษลอกลาย

สะดึงไม้


ใช้ดึงผ้าต่วนให้ตึง เพื่อให้เย็บผ้าได้ง่ายขึ้น

กระดาษลอกลาย


ใช้สำหรับการเขียนลาย ก่อนนำไปเนากับผ้าต่วนเพื่อความแม่ยำในการเย็บ

ผ้าต่วน


เป็นผ้าสำหรับทำชุดโขน

ปกฺกณฺณ ลายขนเพชร


ต่างหูแบบเกี่ยว ตรงบริเวณปีกหูบนและติ่งหู พร้อมกับต่างหูแบบเจาะ บริเวณหน้าต่อรูหู แต่ถ้าหากไม่ประสงค์ที่จะเจาะหูก็สามารถใช้ได้ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดโขนของหนุมาน ซึ่งมีการปักลายขนเพชรที่เป็นลายของตัวลิง ดัดแปลงมาจากลายขนเพชรที่มีความโค้

ปกฺกณฺณ ลายเถา


ต่างหูแบบหนีบ ไม่เจาะหูก็สามารถใช้งานได้ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดโขนของนางสีดา ซึ่งมีการปักลายเถาที่เป็นลายของตัวนาง โดยใช่วิธีการปั๊มลายเถาตรงกลางวัตถุ แล้วใช้การขุดหรือแกะสลักลายให้เป็นลายเถา

ปกฺกณฺณ ลายกนก


ต่างหูแบบห่วง เกี่ยวตรงบริเวณข้างปีกหู ไม่เจาะหูก็สามารถใช้งานได้ การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดโขนของพระราม ซึ่งมีการปักลายกนกที่เป็นลายของตัวพระ ออกแบบด้วยการตัดสีทอง ทำให้ดูมีความแข็งแรง

ปกฺกณฺณ ลายหน้าสิงห์


เป็นทั้งต่างหูแบบเกี่ยวและต่างหูแบบเจาะ แต่ถ้าหากไม่ประสงค์เจาะหูก็สามารถใช้งานแบบเกี่ยวได้ การออกแบบ - ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดโขนของทศกัณฐ์ ซึ่งมีการปักลายหน้าสิงห์ที่เป็นลายของตัวยักษ์ ออกแบบลดทอนความเป็นลายชุดไทยให้มีความมินิมอลมากขึ้น โดยการต

ชุดนางสุพรรณมัจฉา


ชุดโขนละครตัวนางสีเหลือง ขาว ปักด้วยลายเถาบริเวณผ้าห่มนาง ซึ่งเป็นลายเฉพาะของตัวนาง เป็นชุดของนางสุพรรณมัจฉาจากเรื่องรามเกียรติ์ ปรากฏการสวมใส่ชุดนี้ในตอนจองถนน ซึ่งเป็นตอนที่พระรามให้หนุมานนำกำลังพลเอาหินมาถมทะเลเพื่อเดินทางไปกรุงลงกา นางสุพรรณมัจฉา