ซิ่นป้อง ซิ่นป้องไหมเงิน ไหมคำ หรือซิ่นป้องไหมเงิน ไหมคำเมืองน่าน


ตะเข็บ หัวซิ่น 1 ตะเข็บ/ ตัวซิ่น และตีนซิ่น 2 ตะเข็บ การเย็บ เย็บประกอบด้วยมือ/ ผ้าหัวซิ่น 1 ผืน/ ผ้าตัวซิ่นและตีนซิ่น 2 ผืน อื่น ๆ - ใช้สำหรับสตรีนุ่ง - สีเงิน เป็นสีนำ หรือสีหลัก/ สีดำ สีน้ำตาล สีแดง สีน้ำเงิน สีม่วง และสีขาวเป็นสีประกอบ - ตัว

ซิ่นป้อง ซิ่นป้องก่านฝ้าย ซิ่นป้องก่านไหม หรือซิ่นป้องก่านฝ้ายเมืองน่าน ซิ่นป้องก่านไหมเมืองน่าน


เย็บประกอบด้วยมือผ้าหัวซิ่น 1 ผืน ผ้าตัวซิ่นและตีนซิ่น 2 ผืน ใช้สำหรับสตรีนุ่ง สีแดง และสีม่วงเป็นสีนำ หรือสีหลัก สีดำ สีชมพู และสีขาวเป็นสีประกอบ ตัวซิ่นและตีนซิ่นทอต่อเนื่องกัน

ซิ่นป้อง ซิ่นป้องก่านไหมเงิน ไหมคำ หรือ ซิ่นป้องก่านไหมเงิน ไหมคำเมืองน่าน


ใช้สำหรับสตรีนุ่ง สีม่วง และสีน้ำเงินเป็นสีนำ หรือสีหลัก/ สีเงิน สีแดง สีส้ม สีน้ำตาล สีดำ สีชมพู และสีขาวเป็นสีประกอบ ตัวซิ่นและตีนซิ่นทอต่อเนื่องกัน มีการต่อขยายผ้าส่วนหัวซิ่น