ติดต่อ

  • Address: เลขที่200 ตำบล4 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • Email:
  • Phone: 053-121585
  • Website: https://donkaewlocal.go.th/web2018/
  • Facebook:
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม


  • เวลาทำการ-น.