ใบลาน 003 / 2561

ตำรับที่ ๑ แก้ลม ๘๐ ประการ อันเกิดแต่อาโปธาตุ เสลดพาหื้อเปน จักยาหื้อเอา หัวจักไคร รากคอมขาว รากยางพราย รากจีจ้อหลวง รากภิมาน รากพิด(พิว)แดง เพลิย(พูเลิย) คณะเท่ากันตำผงใส่พริก ขิง หอม กินด้วยน้ำอุ่นแล

ขนาด