"History of Baan Yuan" ประวัติของชุมชนบ้านญวน


ชุมชนบ้านญวน ตั้งอยู่ที่ เขตสามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยย้อนกลับไปในสมัยพระเจ้ายาลอง พระมหาจักรพรรดิของญวน ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ชาวญวน แต่ต่อมาในสมัยพระเจ้ามินหม่างผู้เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 4 ขึ้นค

"St.Francis Xavier Church" โบสถ์นักบุญฟรังซีสเซเวียร์


"St.Francis Xavier Church" หรือ "โบสถ์นักบุญฟรังซีสเซเวียร์" เดิมมีชื่อว่า "วัดแซงต์ฟรังซัวซาเวียร์" ตั้งอยู่ในซอยสามเสน11 อยู่ด้านข้างโรงเรียนโยนออฟอาร์ค และเยื้องกับโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เป็นวัดศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่ตั้งอยู่

"Bún gân cá" ปากริมปลาแห่งบ้านญวน


ปากริมปลา เป็น 1 ในวัฒนธรรมอาหารของชาวญวนที่อาศัยในเขตสามเสน โดยแต่เดิมชุมชนมีพื้นที่ติดกับแหล่งน้ำจึงนิยมนำปลามาเป็นส่วนประกอบหลักของอาหาร "Bún gân cá Recipe" "Ingredients" วัตถุดิบของปากริมปลา 1. แป้งข้าวเจ้า 2 ถ้วยตวง 2. แป้งมันสำปะหลัง

Bliss Fun ผลิตภัณฑ์ปากริมปลาแช่แข็งสำเร็จรูป


"Bliss Fun (บลิส-ฟัน)" ปากริมปลาสำเร็จรูปแช่แข็ง Bliss Fun มีความหมายว่า ความสุข สนุกสนาน เมื่อรับประทานแล้วรู้สึกมีชีวิตชีวา ได้เติมเต็มความสุขให้กับชีวิต รสชาติของเครื่องปรุงอย่างมะนาวและพริกเผาทำให้รู้สึกถึงความเปรี้ยวเผ็ดเด็ดสะระตี่ ความนุ่