-


-


มอบโล่คนเกษียณ


-


ศาลปกครอง ร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อมตามแผนการปฏิรูปประเทศ


-


ตรวจสุขภาพประจำปี


ตรวจสุขภาพประจำปี


ทำลายเอกสาร


-


ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมหารือกับกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม


วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าหารือ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ในการดำเนินการพัฒนาระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม ณ ห้องรับรองประธานศาลปกครองสูงสุด อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุด ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารศาลปกครองด้านระบบยุติธรรมทางปกครองสิ่งแวดล้อม และนายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด ในฐานะคณะทำงานร่วมด้านปฏิรูประบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองในการพัฒนาระบบยุติธรรมทางปกครองสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วย


ศาลปกครอง ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563


วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองได้ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 12 สิงหาคม 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง ด้วย


ศาลปกครอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


ในช่วงเช้าวันนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุดและคณะตุลาการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 1-2 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปกครอง เข้าร่วมพิธีฯ ด้วย


ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา เดินทางไปร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย


ศาลปกครอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา รองประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระบรมมหาราชวัง ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา รองประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ศาลปกครอง ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยภริยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวงในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


ศาลปกครอง จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการ เพื่อนำร่องการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานสู่ระดับสากลขององค์กรตุลาการ


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของศาลปกครอง ตามกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานในระดับสากลขององค์กรตุลาการ (Memorandum of Understanding : MOU) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กับผู้บริหารศาลปกครองนำร่อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี และอธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร


ศาลปกครองจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563


วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมในพิธีฯ ณ ห้องสัมมนา 1 - 2 ชั้น 11 อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร


ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครอง เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรพาทถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ด้วย


ประธานศาลปกครองสูงสุด มอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนศาลปกครอง ในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพรประธานศาลรัฐธรรมนูญ และเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564


วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มอบหมายให้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้แทนของศาลปกครอง ในการเดินทางไปมอบแจกันดอกไม้เข้าอวยพร นายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และนายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ วังศุโขทัย


วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติณ วังศุโขทัย กรุงเทพมหานครในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปกครองได้ร่วมถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสนี้ด้วย


คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2563


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าอาคารเนติบัณฑิตยสภา กรุงเทพมหานคร


สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช


วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศาลปกครองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมาหนคร


ศาลปกครอง ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563


วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด และภริยา พร้อมด้วยนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อมาเวลา 08.00 น. นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วย นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เวลา 19.19 น. นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร


สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะผู้แทนจากสำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร


ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเมทินี ชโลธร เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา


วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางเมทินี ชโลธร เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกา ณ ศาลฎีกา ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย


สำนักงานศาลปกครอง จัดพิธีเปิดบริการห้องสมุด Smart Library For Smart Services ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร


วันที่ 16 มีนาคม 2564 สำนักงานศาลปกครอง โดยสำนักหอสมุดกฎหมายมหาชนได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดบริการห้องสมุด Smart Library For Smart Services ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน ชั้น 2 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว โดยมีนายสุชาติ ศรีวรกร อธิบดีศาลปกครองกลาง ผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ การให้บริการห้องสมุด Smart Library For Smart Services เป็นการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ สนับสนุนการยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง และเป็นการอำนวยความสะดวกในการคืนทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองนอกเวลาราชการ ผ่านเครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติหน้าห้องสมุด ณ หอสมุดกฎหมายมหาชน อาคารศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม "ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ในการนี้ นายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและเหล่าจิตอาสาศาลปกครอง เดินทางไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยภายใน "ถุงปันสุข" ได้รวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของต่างๆ จากบุคลากรของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อมอบให้แก่ประชาชนในชุมชนทุ่งสองห้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 28 ชุมชน รวมแล้วกว่า 3,210 ครัวเรือน โดยมีผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร