แผนที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน


ฝายกั้นเเม่น้ำอิง


สะพานเเม่น้ำอิง


วัดกู่ขะจาว


วัดมะม่วงเเก้มแดง


วัดพระเจ้าเข้ากาด


วัดสารภี


วัดกู่หนองผำ


วัดกู่บวกกู่


วัดเวียงป่าสัก


เศียรพญานาค ค้นพบบริเวณซุ้มประตูทางทิศตะวันตกของวัดศรีชุม


โลหะโบราณ


จานชามโบราณ


เเกะสลักพระบนไม้ ยุคตุ๊เจ้าสวัสดิ์


อิฐโบราณ


โบราณวัตถุ


พระพุทธรูปหินทราย


ไหโบราณ


วัดพระธาตุบุญนาค เจดีย์ศิลปะล้านนาวิหารเเนวกำเเพงวัดเเละบันไดนาค ซึ่งวางตัวไปทางทิศตะวันออก ของเเม่น้ำอิงเก่า


วัดพระธาตุหนองห้า เป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา กรมศิลปากรได้ทำการบูรณะ ใน พ.ศ.2539 ต่อมา พ.ศ. 2547 ได้ทำการสำรวจเพิ่มเติมพบฐานวิหาร ขนาดใหญ่ด้านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน


วัดวังต้นเดื่อ ประกอบไปด้วยเจดีย์ วิหาร ขนาดใหญ่เเละเนินโบราณสถานที่ใกล้เคียงอีก 7 เนิน พบร่องรอย การลักลอบขุดบริเวณองค์เจดีย์เเละฐานวิหารเป็นหลุมขนาดใหญ่


วัดท่าเเฉะ ค้นพบเจดีย์พระประธานเเละวิหารสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก โบราณวัตถุที่สำคัญคือพระพุทธรูปหินทราย


วัดพระเเก้ว เป็นวัดใหญ่มีพื้นที่ขนาดกว้างล้อมรอบไปด้วยกำเเพงเเก้ว ภายในวัดจะมีทั้งวิหารเเละเจดีย์


วัดศรีชุม เป็นโบราณสถานภายในวัดศรีชุมเป็นกลุ่ม โบราณสถานขนาดใหญ่มีทั้งเจดีย์ วิหาร เเละอุโบสถโบราณที่สำคัญคือพระเเก้ว จารึกไว้ในก้อนอิฐ