แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 005 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักเป็นดอกไม้ สภาพ : ชำรุด เหลือแค่ 1 แถว ขนาด : กว้าง 9 สูง 93 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 004 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาดลายคำ ฐานประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด แก้วจืนมีบางส่วนชำรุด ขนาด : กว้าง 57 ยาว 77 สูง 104 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : -

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 003 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ประดับลวดลายดอกไม้ และลงสีประดับลวดลายดอกไม้ สภาพ : ชำรุด บริเวณฝา และฐานเอียงเล็กน้อย ขนาด : กว้าง 55 ยาว 72 สูง 115 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผ

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 002 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรักปิดทองลายหม้อดอกบูรณฆฏะ ประดับแก้วจืนมีบางส่วนชำรุดและขาดหาย สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 55 ยาว 81 สูง 106 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่าย

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 001 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ประดับลวดลายดอกไม้ ลงชาด ลงรักปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 68 ยาว 87 สูง 112 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : มีจารึกแต่ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ :