บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 029 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ปลายบัวหัก ขนาด : กว้าง 61 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 028 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 63 สูง 34 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 027 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ปลายบัวหัก ขนาด : กว้าง 61 สูง 29 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ธรรมมาสน์


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 026 ชื่อวัตถุ : ธรรมมาสน์ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด บันไดมีฉลุ มีดอกไม้ประดับ สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 106 ยาว 106 สูงรวมฐาน 186 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก :

ดาวเพดาน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 025 ชื่อวัตถุ : ดาวเพดาน วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ ประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด ขนาด : กว้าง 177 ยาว 340 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ราวเทียน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 024 ชื่อวัตถุ : ราวเทียน วัสดุ : ไม้ , เขาควาย ลักษณะ : เขาควาย สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 90 สูง 98 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

โก่งคิ้ว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 023 ชื่อวัตถุ : โก่งคิ้ว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก ลวง 6 ตัว ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 142 สูง 86 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

โก่งคิ้ว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 022 ชื่อวัตถุ : โก่งคิ้ว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักพญาลวงเล่นฝ้า ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 155 สูง 100 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

โก่งคิ้ว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 021 ชื่อวัตถุ : โก่งคิ้ว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก นาค 4 มอม 1 ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 140 สูง 85 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 020 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 31 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 019 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 34 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 018 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 37 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 017 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี ปิดทองคำเปลว สภาพ : ชำรุด ขนาด : กว้าง 22 สูง 40 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

หอสรงน้ำพระ


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 016 ชื่อวัตถุ : หอสรงน้ำพระ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง ยาว สูง เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

วิหาร


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 015 ชื่อวัตถุ : วิหาร วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : หลังคาสานด้วยลายสอง ลงชาด ปราสาทเฟื้องประดับหลังคา มีเมฆตั้งประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด ช่อฟ้าหัก ใบระกาหัก ขนาด : กว้าง ยาว สูง เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก

วิหาร


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 014 ชื่อวัตถุ : วิหาร วัสดุ : ไม้ และ กระจก ลักษณะ : ทาสี สภาพ : ชำรุด ช่อฟ้าและใบระกา ขนาด : ฐานกว้าง 48 ยาว 65 ฐานรวมสูง 85 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 013 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 57 ยาว 90เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 012 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 63 ยาว 89 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 011 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ลงชาด สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ส่วนประกอบหายไป 1 แถว ขนาด : กว้าง 52 ยาว 72 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 010 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ลงชาด สภาพ : ชำรุด หักครึ่งมีส่วนหายไป 1 ส่วน ขนาด : กว้าง 64 ยาว 68 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 009 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวดลายดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง กรอบแตกหัก ขนาด : กว้าง 61 ยาว 86 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 008 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวดลายดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 62 ยาว 94 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 007 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวดลายดอกไม้ สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 63 ยาว 90 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 006 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 65 ยาว 90 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 005 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักเป็นดอกไม้ สภาพ : ชำรุด เหลือแค่ 1 แถว ขนาด : กว้าง 9 สูง 93 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 004 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาดลายคำ ฐานประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด แก้วจืนมีบางส่วนชำรุด ขนาด : กว้าง 57 ยาว 77 สูง 104 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : -

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 003 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ประดับลวดลายดอกไม้ และลงสีประดับลวดลายดอกไม้ สภาพ : ชำรุด บริเวณฝา และฐานเอียงเล็กน้อย ขนาด : กว้าง 55 ยาว 72 สูง 115 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผ

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 002 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรักปิดทองลายหม้อดอกบูรณฆฏะ ประดับแก้วจืนมีบางส่วนชำรุดและขาดหาย สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 55 ยาว 81 สูง 106 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่าย

หีบธรรม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 001 ชื่อวัตถุ : หีบธรรม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ประดับลวดลายดอกไม้ ลงชาด ลงรักปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 68 ยาว 87 สูง 112 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : มีจารึกแต่ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ :