พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 086 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 12 สูง 24 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ศรัทธาแสนไชยเป็นเก๊า ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 085 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 57 ยาว 77 สูง 104 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ศักราชได้ 1244 ตั๋ว มะเมียสนามถลางโรชวิสัย ไทยภาษาว่าเต

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 084 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : พุทธรูปองค์นี้ศรัทธาน้อยยารังศรีเป็นเก๊าพร้อมญาติปี่น้อง ขอหน้าบ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 083 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 15 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 082 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้แก่นจันทน์ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 6 สูง 14 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : พุทธรูปองค์นี้ศรัทธานัยญารังศรีเป็นเก๊าพร้อมพี่น้องทุ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 081 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 13 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 080 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 6 สูง 16 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : แสนบุญยืนมกพุทธรูปเจ้าองค์นี้มีเป็นเก๊ามกริยาและลูกเต้าสร้างให้ค้ำชูศา

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 079 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 078 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 077 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 076 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 19 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : ศักราช 1264 ปีเต่ายี่ ศรัทธาตุ๊จันตะรังสีอ้ายเหมยเป็นเก๊าด้วยป้อแม่ทุก

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 075 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้แก่นจันทน์ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 7 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2373 จารึก : พุทธรูปเจ้าองค์นี้ศรัทธาตุ๊ไชยสิทธิ์เป็นเ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 074 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 073 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 20 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 072 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 22 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2425 จารึก : ศักราช 1244 ตัว ปีเต่าสะง้า หมายมีศรัทธาตุ๊หลวงชัยวงค์เป

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 071 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 11 สูง 22 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2425 จารึก : ศักราช 1244 ตัว ปีเต่าสะง้า หมายมีศรัทธาตุ๊หลวงชัยวงค์เป

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 070 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 8 สูง 21 เซนติเมตร อายุสมัย : พุทธศักราช 2444 จารึก : ศักราชได้ 1263 ตัว ปีเต่าแย เดือนยี่เป็ง เม็ง 7 ไทย ศรัทธ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 069 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 24 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 068 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 31 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 067 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 8 สูง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 066 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 21 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : -

พระพุทธรูป


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 065 ชื่อวัตถุ : พระพุทธรูป วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปไม้แกะสลัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : จารึกเลือนลาง ไม่สามารถอ่านได้ ผู้ถ่ายภาพ : -

ฉาบ


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 064 ชื่อวัตถุ : ฉาบ วัสดุ : สำริด ลักษณะ : กลม แบน สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : 30 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ฐานบัว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 063 ชื่อวัตถุ : ฐานบัว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก สภาพ : ชำรุด ปลวกแทะ ฐานชำรุด ขนาด : กว้าง 29 ยาว 42 สูงรวมฐาน 23 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ค้ำยัน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 053 ชื่อวัตถุ : ค้ำยัน วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักพญาลวง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 71 สูง 129 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ค้ำยัน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 052 ชื่อวัตถุ : ค้ำยัน วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักพญาลวง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 71 สูง 129 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ค้ำยัน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 051 ชื่อวัตถุ : ค้ำยัน วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักพญาลวง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 69 สูง 129 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ตุงกระด้าง


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 050 ชื่อวัตถุ : ตุงกระด้าง วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวง ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 47 สูง 305 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

กังสดาล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 049 ชื่อวัตถุ : กังสดาล วัสดุ : สำริด ลักษณะ : สำริด รูปเสี้ยวพระจันทร์ สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ขันดอก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 048 ชื่อวัตถุ : ขันดอก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง ประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด เสาค้ำชำรุด ขนาด : กว้าง 21 สูง 74 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

กาแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 047 ชื่อวัตถุ : กาแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ปกะสลัก สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 113 สูง 79 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ขันแก้วทั้งสาม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 046 ชื่อวัตถุ : ขันแก้วทั้งสาม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 49 สูง 68 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ขันแก้วทั้งสาม


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 045 ชื่อวัตถุ : ขันแก้วทั้งสาม วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงรัก ประดับลวดลายบูรณฆฏะ สภาพ : ชำรุด ขาชำรุด 1 ข้าง ขนาด : กว้าง 69 สูง 94 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงพระพิมพ์


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 044 ชื่อวัตถุ : แผงพระพิมพ์ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 27 สูง 45 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 043 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก ปิดทอง สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 61 สูง 29 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 042 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด กลีบบัวหัก ขนาด : กว้าง 30 สูง 34 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 041 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 60 สูง 27 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 040 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 34 สูง 36 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 039 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ฐานชำรุด แก้วจืนมีบางส่วนชำรุด ขนาด : กว้าง 26 สูง 31 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 038 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด กลีบบัวหัก ขนาด : กว้าง 53 สูง 37 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 037 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัช สภาพ : ชำรุด กลีบบัวหัก ขนาด : กว้าง 52 สูง 35 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 036 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ปลายกลีบบัวหัก ขนาด : กว้าง 57 สูง 36 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 035 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด กลีบหัก ขนาด : กว้าง 59 สูง 37 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 034 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 55 สูง 31 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 033 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 44 สูง 30 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 032 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ด้านข้างแตกหัก ขนาด : กว้าง 40 สูง 36 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 031 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 46 สูง 34 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 030 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 53 สูง 32 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 029 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : ชำรุด ปลายบัวหัก ขนาด : กว้าง 61 สูง 25 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 028 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 63 สูง 34 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

บัวหัวเสา


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 027 ชื่อวัตถุ : บัวหัวเสา วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด ปิดทอง สภาพ : ชำรุด ปลายบัวหัก ขนาด : กว้าง 61 สูง 29 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ธรรมมาสน์


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 026 ชื่อวัตถุ : ธรรมมาสน์ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ลงชาด บันไดมีฉลุ มีดอกไม้ประดับ สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 106 ยาว 106 สูงรวมฐาน 186 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก :

ดาวเพดาน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 025 ชื่อวัตถุ : ดาวเพดาน วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ ประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด ขนาด : กว้าง 177 ยาว 340 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

ราวเทียน


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 024 ชื่อวัตถุ : ราวเทียน วัสดุ : ไม้ , เขาควาย ลักษณะ : เขาควาย สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 90 สูง 98 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

โก่งคิ้ว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 023 ชื่อวัตถุ : โก่งคิ้ว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก ลวง 6 ตัว ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 142 สูง 86 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

โก่งคิ้ว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 022 ชื่อวัตถุ : โก่งคิ้ว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักพญาลวงเล่นฝ้า ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 155 สูง 100 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

โก่งคิ้ว


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 021 ชื่อวัตถุ : โก่งคิ้ว วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลัก นาค 4 มอม 1 ลงชาด ลงรัก สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 140 สูง 85 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 020 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 10 สูง 31 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 019 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 34 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 018 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 9 สูง 37 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

อครสาวก


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 017 ชื่อวัตถุ : อครสาวก วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักไม้ ทาสี ปิดทองคำเปลว สภาพ : ชำรุด ขนาด : กว้าง 22 สูง 40 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

หอสรงน้ำพระ


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 016 ชื่อวัตถุ : หอสรงน้ำพระ วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : ทาสี สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง ยาว สูง เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

วิหาร


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 015 ชื่อวัตถุ : วิหาร วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : หลังคาสานด้วยลายสอง ลงชาด ปราสาทเฟื้องประดับหลังคา มีเมฆตั้งประดับแก้วจืน สภาพ : ชำรุด ช่อฟ้าหัก ใบระกาหัก ขนาด : กว้าง ยาว สูง เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก

วิหาร


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 014 ชื่อวัตถุ : วิหาร วัสดุ : ไม้ และ กระจก ลักษณะ : ทาสี สภาพ : ชำรุด ช่อฟ้าและใบระกา ขนาด : ฐานกว้าง 48 ยาว 65 ฐานรวมสูง 85 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 013 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 57 ยาว 90เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 012 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 63 ยาว 89 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 011 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ลงชาด สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ส่วนประกอบหายไป 1 แถว ขนาด : กว้าง 52 ยาว 72 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 010 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ลงชาด สภาพ : ชำรุด หักครึ่งมีส่วนหายไป 1 ส่วน ขนาด : กว้าง 64 ยาว 68 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 009 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวดลายดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง กรอบแตกหัก ขนาด : กว้าง 61 ยาว 86 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 008 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวดลายดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 62 ยาว 94 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 007 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักลวดลายดอกไม้ สภาพ : สมบูรณ์ ขนาด : กว้าง 63 ยาว 90 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -

แผงแล


เลขที่ทะเบียนวัตถุ : ลป. ส.ค. วปพ / 2564 / 006 ชื่อวัตถุ : แผงแล วัสดุ : ไม้ ลักษณะ : แกะสลักดอกไม้ สภาพ : ชำรุด หักครึ่ง ขนาด : กว้าง 65 ยาว 90 เซนติเมตร อายุสมัย : - จารึก : - ผู้ถ่ายภาพ : - ผู้อ่านจารึก : -